Norsk Felleskjøp har justert prisprognosen for norsk korn. 
Prisendringene gjelder fra 4. januar 2021. 

Endringene finner du her