Hvetesortene som markedsføres har genetiske forskjeller som gir hvetemel med ulik bakekvalitet. Hvetesorter med tilnærmet like bakeegenskaper blir på mottakene sortert i samme klasse. Vi har i noen sesonger hatt fire kvalitetsklasser. Klassenes kvalitetsegenskaper reflekterer møllenes kvalitetskrav og betalingsvilje.


Høsthvetesorten Ellvis vil også i sesong 2019/20 kjøpes som mathvete klasse 5.


Fra sesongen 2018/19 vil sorten Ellvis bli avregnet som eneste sort i nyopprettet kvalitetsklasse - hvete klasse 5. Kvalitetsklasse 5 får noe svakere proteinbetaling enn høstkornsortene i klasse 4. Ellvis som blir sådd kommende høst vil også i sesong 2019/20, om kvalitetskravene er innfridd, kjøpes som mathvete klasse 5. Det var opprinnelig tenkt at Ellvis sesongen 2019/20 skulle behandles som fôrhvete, da med forutsetning om tilstrekkelig tilgang på såkorn av andre sorter som er bedre egnet for matmjølindustrien. Årsaken er at kvalitetsegenskapene til Ellvis skiller seg for mye fra de andre sortene i klasse 4 som etter hvert får tilskudd av blant annet den nye sorten Ozon. Fullstendig liste over hvetesortene i kvalitetsklassene vil foreligge i «Kornguiden 2018/19».

Møllenes ønske om fordeling av leveranse fra hveteklassene er 50 % av volumet fra klasse 1 og 2, 25 % fra klasse 3 og 25 % av volumet fra klasse 4 og 5.

Det har de siste sesonger blitt stimulert til økt dyrking av sortene i klasse 1 og 2. Imidlertid har sorten Mirakel i klasse 1 blitt noe dominerende og produksjonen var i sesongen 2016/17 større enn behovet. For å opprettholde interessen for dyrking av Bjarne og andre sorter i klasse 2 blir klassetillegget for klasse 1 med sorten Mirakel redusert med 2 øre pr kg.

Det kan videre forventes, gjeldende fra sesongen 2019/20, at kvalitetsbetalingen for matkorn av høsthvete vil bli korrigert noe. En årsak er erfaringen fra en omfattende overproduksjon i sesongen 2017/18 med store markedsreguleringskostnader. Det er samtidig også et ønske om at en noe større del av høsthvetedyrkingen legges opp som en fôrhveteproduksjon.