Hvetesortene som markedsføres har genetiske forskjeller som gir mel med ulik bakekvalitet. Hvetesorter med tilnærmet like bakeegenskaper blir på mottakene sortert i klasser.
Vi har i dag 4 aktive kvalitetsklasser. Klassenes kvalitetsegenskaper reflekterer møllenes kvalitetskrav og også betalingsvilje.

For sesongen 2018/19 vil sorten Ellvis bli sortert i en egen klasse 5.
Fra sesongen 2019/20 kan Ellvis bli behandlet som en fôrhvetesort, da det forventes å bli tilstrekkelig tilgang på såkorn av andre sorter som er bedre egnet til matmjølindustrien.
Årsaken er at kvalitetsegenskapene til Ellvis avviker for mye fra de andre sortene i klasse 4 som nå får et tilskudd av blant annet et den nye sorten Ozon.
Fullstendig liste over hvetesorter i kvalitetsklassene vil foreligge i «Kornguiden 2018/19».

Møllenes ønske om fordeling av leveransen fra hveteklassene er 50% av volumet fra klasse 1 og 2, 25% fra klasse 3 og 25% av volumet fra klasse 4 og 5.

Det har de siste sesonger blitt stimulert til økt dyrking av sortene i klasse 1 og 2.
Imidlertid har sorten Mirakel i klasse 1 blitt noe dominerende og for å opprettholde interessen for dyrking av Bjarne og andre sorter i klasse 2 blir klassetillegget for klasse 1 med Mirakel redusert med 2 øre pr kg.

Det kan videre forventes at kvalitetsbetalingen for matkorn av høsthvete vil bli korrigert noe fra sesongen 2019/20. En årsak er erfaringen fra en omfattende overproduksjon i sesongen 2017/18 med store markedsreguleringskostnader. Det er samtidig også et ønske om at en noe større del av høsthvetedyrkingen legges opp som en fôrhveteproduksjon.