Felleskjøpet har som eneste aktør i den norske kornbransjen investert i optisk renseutstyr som kan rense ut mjøldrøye fra kornet. Dette ble gjort som følge av den krevende situasjonen vi hadde høsten 2016, hvor det var betydelige mengder med rug med høyt innhold av mjøldrøye. Mange rugdyrkere ble «reddet» av denne rensemaskinen det året. Foreløpige meldinger nå i starten på skuronna 2017 kan tyde på at det er betydelige utfordringer også i år.

Går utover resultater og omdømme

For rugprodusenten er et for høyt innhold av mjøldrøye dramatisk, i den forstand at avlinga mister hele sin verdi. For kraftfôrkunden og matmjølindustrien er det også en skepsis, de frykter at rugpartier med innhold av mjøldrøye slipper gjennom i kornmottaket, og gir kraftfôr og matmjøl med høyt innhold av giftstoffer. Dette siste vil gå ut over husdyrprodusentens produksjonsresultater og omdømmet til norsk landbruk.

Unngå risiko for "0-oppgjør" ved rensing

For å unngå disse uheldige forhold, for både kornprodusent og kraftfôrkunde, er det viktig at vi utnytter mulighetene den optiske rensemaskinen gir oss. Ved å levere rug som kan inneholde mjøldrøye til rensing i Larvik unngår kornprodusenten risiko for «0-oppgjør», dvs å ikke få betalt for rugen i det hele tatt pga høyt innhold av mjøldrøye. Samtidig gjør denne løsningen det mulig å effektivt fjerne innholdet av mjøldrøye, slik at rugen kan brukes som fullverdig råvare til industrien – uten noen negativ effekt på produksjonsresultater etc.

Strenge grenseverdier gjør vurdering vanskelig

De strenge grenseverdiene for innhold av mjøldrøye gjør det svært vanskelig å vurdere om et parti er over eller under grensen. Dersom enkeltpartier slipper gjennom, vil det kunne forurense hele lagerceller på kornmottaket, og på den måten «ødelegge» store kornvolumer. Det er derfor viktig å rense alle partier som inneholder nevneverdige mengder mjøldrøye, også de som kanskje ligger i underkant av grenseverdiene.

Felleskjøpets anbefalinger vedr. levering av rug blir derfor:

 1. Rug som inneholder spor av mjøldrøye, og som skal leveres i innhøstingsperioden, anbefales levert til Larvik for rensing.
  • Produsent betaler rensing; 40 øre pr kg. For vare som viser seg å inneholde mindre enn 0,1% mjøldrøye (basert på analyse av prøve tatt ut ved levering i Larvik) reduseres prisen til 20 øre pr kg for kornprodusenter som normalt leverer korn til FKA.
  • Når kornet leveres til Larvik har kornprodusenten ingen risiko for å få «0-oppgjør» pga innhold av mjøldrøye. Felleskjøpet tar ansvaret for rensingen.
  • Felleskjøpet må ta forbehold om ventetid dersom pågangen på rensemaskinen blir større enn kapasiteten tillater.
 2. Rug som antas å være uten innhold av mjøldrøye kan leveres til Felleskjøpets mottak som tar imot rug.
  • Skulle det ved inspeksjon før mottak likevel vise seg at partiet inneholder mjøldrøye vil partiet bli avvist ved mottaks¬anlegget.
  • Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg og partiet inneholder mer enn 0,1% mjøldrøye (mer enn 1 gram pr. kg korn) vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet.
  • Korn med mer enn 0,05% mjøldrøye kan ikke anvendes til mat.
 3. For rug som tørkes ned og lagres på gård, anbefaler vi å ta kontakt med Felleskjøpet etter skuronna for å finne den optimale løsningen for levering og evnt. rensing av kornet. Ut fra en forhåndsvurdering av varens kvalitet vil vi søke å finne den beste anvendelsen av varen, og sikre bonden riktig pris. For å gi mer tid til å håndtere disse tilfellene vil prisløypa for matrug bli justert slik at høyeste pris forlenges ut hele 2017.