16.03.2021 | Sindre Flø, Fagsjef marknadsregulering 16.mars 2021

Norske Felleskjøp har i dag oppdatert prognosen for tilgang og forbruk av norsk korn og proteinråvarer.

Prognosen viser at tilgangen av norsk korn og oljevekstar samla sett er uendra samanlikna med prognosen som vart publisert i november. Vi ventar litt meir kveite og litt mindre havre og bygg. Tilgangen av bygg er prognosert å bli like stor som i 2016.

Prognosen er ikkje grunnlag for vurdering av importkvoter, men gir mellom anna grunnlag for å vurdere omdisponering av overskott av matkveite klasse 5 til fôr.

Prognosen finner du her: 

Prognose-mars-2021.pdf