15.06.2021 | Sindre Flø, Fagsjef marknadsregulering Felleskjøpet Agri SA 14.06.2021

Prisprognosen er basert på målprisar foreslått i Prop. 200 S. Dersom behandlinga i Stortinget fører til andre målprisar, vil vi justere priskurvene tilsvarande. 

Pristabell ligg vedlagt. Tabellen blir også lagt på heimesida vår, www.fk.no.

Prisprognosane vil bli vurdert løpande med sikte på å ta ut inntil målprisane som gjennomsnitt for sesongen.

Basisprisar for matkveite, matrug, bygg, havre og oljefrø finner du her: 

Basisprisar 2021_2022 14juni 2021 .pdf 

Fullstendig prognose fra Felleskjøpet Agri finner du her: 

Last ned prognose - prisløyper sesongen 2021-2022 i FKA pr 14.06.2021.pdf