12.05.2021 | Sindre Flø, Fagsjef marknadsregulering 11.05.2021

Prognosen viser at tilgangen av korn er om lag som prognosert i november og i mars. Forbruket av kraftfôr er prognosert å stige, medan veksten i forbruket av matmjøl som vi såg i 2020 ser ut til å flate ut.

Av resterande overskott blir 38 700 matkveite av klasse 1 overlagra til neste sesong, etter innmelding frå aktørane av 6. april i år. 

Foreslåtte kvoter for import som gjeld fram til 1. september er 34 000 tonn matkorn og 94 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr.

Prognose mai 2021.pdf