Vi ser at etterrenning i åker kan bli et problem denne høsten.
Det er ikke tillat å bruke glyfosat for tvangsmodning av etterrenning.

Fra mattilsynets nettside:

«Dersom byggåkeren har områder med større eller mindre innslag av korn i andre utviklingsstadier enn gul- og/eller fullmodningsstadiet, det vil si innslag av grønn etterrenning, regnes ikke disse områdene som modne nok til å bli sprøytet. Områder med en blanding av modent og umodent korn kan ikke sprøytes med glyfosat før alt kornet er gulmodent eller fullmodent. Det gjelder også selv om de grønne plantene bare utgjør en mindre del av totalvolumet, og uavhengig av hvilket vekststadium det umodne kornet befinner seg i. Kravet gjelder også uavhengig av hvilken ugrasmengde som finnes i åkeren.»

Fra kornguiden 2020-21:

«Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med lov
og forskrifter er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr.
Felleskjøpet kjøper ikke partier som er behandlet med plantevernmidler i strid med lov og forskrifter.
Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke forvente å få varen tilbake.