Vedlagt følgjer korrigert prognosedokument. Prognosen viser at tilgangen av korn er mindre enn prognosert i mars – om lag på nivå med prognosen i november. Prognosen legg til grunn at forbruket av kornråvarer i kraftfôr er høgare enn i tidlegare sesongar. Desse faktorane gir auka behov for karbohydratråvarer.

Forbruksprognosen for matkorn tek høgde for at koronaepidemien aukar omsetninga av matmjøl i Norge minst ut inneverande kornsesong.

Foreslåtte kvoter er 21 000 tonn matkorn og 116 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr.

Prognose mai 2020.pdf