Prognosen tilseier at det er små endringar i forventa tilgang og forbruk i forhold til prognosen i november.

·    tilgangen av korn og proteinvekstar er 21 000 tonn større 

·    produksjonen av kraftfôr er 0,8% lågare

·    suppleringsbehovet for matkorn er lågare, og det er ikkje nødvendig med ekstra importkvote før den

     siste auksjonsrunden i mai.
          

Sjå vedlagt prognose:

Prognose-mars-2020.pdf