Det ble i oppstart av treskingen meldt om store kornavlinger både på Østlandet og i Trøndelag. Vedvarende lavtrykksaktivitet med regn og regnbyger har nå på Østlandet for korn tresket etter 1. september gitt synlig forringelse av kornkvaliteten. I prisgraderingen avdekkes tydelige tegn på værskade med misfarging, svertesopper, groing og redusert falltall. Vårhvete med innslag av legde viser groskade og redusert falltall. Det har vært et voldsomt press mottaks og transportkapasitet. Alt av anleggs og transportkapasitet går for fullt og utskipning fra Østlandet og Trøndelag har pågått i 3 uker. Det står i innlandet på Østlandet fremdeles mye korn ute.

Det var minimalt med overliggende beholdninger av korn og Stavanger havnesilo er godt forberedt til sesongen.

Etter et par uvanlige sesonger med lavt protein i 2017 og svært høyt protein i 2018 har kornet nå det vi kan betrakte som et normalt innhold av protein.

Det legges ut dagsaktuell informasjon om lokale forhold på nettsiden til det enkelte anlegg.