Kornet modner raskt og fra Østlandet kan det meldes at høstkornavlingene nær kysten er stabilt gode.

I de indre områdene av Østfold og Romerike er høstkornavlingene varierende og preget av en mer problematisk overvintring.

Det meldes om meldrøye i mange rugpartier. All rug skal til Larvik for rensing – både det som tas imot lokalt og det som leveres direkte til Larvik.

Rughvete er preget av synlig groing.

Fra hele Østlandet meldes det om gode avlinger av bygg, mens det pr dags dato har kommet inn lite havre.
Sesongens hodepine i vårkorn og kvalitetsutfordring - spesielt i vårhvete - er etterrenning og grønne planter i en ellers moden åker.

I Trøndelag vil det drøye ennå 2 uker før treskingen er i gang. Sesongen i Trøndelag er preget av sein våronn etterfulgt av sterk varme. Kornåkrene gikk raskt i skyting og er korte. Det er en betydelig etterrenning også i Trøndelag. Det vil nok ikke bli kronår i Trøndelag.