Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2020-2021

Art  Uke
22
Uke
23
 Uke
24
Målpris/noteringspris   *styringspris 2020-2021
Mathvete  355  355  355  367*
Fôrhvete  306  306  306  314
Matrug  320  320  320  322*
Fôrrug  268  268  268  276
Rughvete  293  293  293  301
Bygg  298  298  298  306*
Havre  278  278  278  283*
Oljefrø  597  597  597  598*
Erter  394  394  394  395
Åkerbønner  478  478  478  479