Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2016-2017 

Art Uke 02 Uke 03 Uke 04-09 Målpris/noteringspris   *styringspris
Mathvete 322 324 324 316*
Fôrhvete 289 290 291 277
Matrug 291 292 292 282
Fôrrug 253 254 255 243
Rughvete 281 282 283 269
Bygg 281 282 283 269*
Havre 254 256 256 245
Oljefrø 555 555 555 563
Erter 342 342 342 350
Åkerbønner 440 440 440 433