Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2020-2021

Art  Uke
08
Uke
09
 Uke
10
Målpris/noteringspris   *styringspris 2020-2021
Mathvete  375  375  375  367*
Fôrhvete  322  322  322  314
Matrug  320  320  320  322*
Fôrrug  283  283  283  276
Rughvete  309  309  309  301
Bygg  314  314  314  306*
Havre  293  293  293  283*
Oljefrø  597  597  597  598*
Erter  394  394  394  395
Åkerbønner  478  478  478  479