Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2018-2019 

Art  Uke
07
 Uke
08
 Uke
09
Målpris/noteringspris   *styringspris
Mathvete  343  346  346  336*
Fôrhvete  306  306  306  292
Matrug  291  291  291  293*
Fôrrug  268  268  268  256
Rughvete  298  298  298  284
Bygg  298  298  298  284*
Havre  270  273  273  258*
Oljefrø  560  560  560  569*
Erter  363  363  363  366
Åkerbønner  436  436  436  439