Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2018-2019 

Art  Uke
15
 Uke
16
 Uke
17
Målpris/noteringspris   *styringspris
Mathvete  344  341  337  336*
Fôrhvete  296  294  292  292
Matrug  291  291  291  293*
Fôrrug  259  257  256  256
Rughvete  288  286  284  284
Bygg  288  286  284  284*
Havre  270  267  264  258*
Oljefrø  560  560  560  569*
Erter  363  363  363  366
Åkerbønner  436  436  436  439