Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2018-2019 

Art  Uke
50
 Uke
51
 Uke
52
Målpris/noteringspris   *styringspris
Mathvete  342  343  343  336*
Fôrhvete  303  305  306  292
Matrug  291  291  291  293*
Fôrrug  266  267  268  256
Rughvete  295  297  298  284
Bygg  295  297  298  284*
Havre  270  270  270  258*
Oljefrø  560  560  560  569*
Erter  363  363  363  366
Åkerbønner  436  436  436  439