Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2018-2019 

Art  Uke
42
 Uke
43
 Uke
44
Målpris/noteringspris   *styringspris
Mathvete  323  328  330  336*
Fôrhvete  286  289  291  292
Matrug  291  291  291  293*
Fôrrug  250  253  255  256
Rughvete  278  281  283  284
Bygg  278  281  283  284*
Havre  252  258  260  258*
Oljefrø  565  565  565  569*
Erter  366  363  363  366
Åkerbønner  439  436  436  439