Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2016-2017 

Art Uke 43 Uke 44

Målpris/noteringspris
*styringspris

Mathvete 305 307 316*
Fôrhvete 271 273 277
Matrug 283 284 282
Fôrrug 237 239 243
Rughvete 263 265 269
Bygg 263 265 269*
Havre 240 240 245
Oljefrø 563 558 563
Erter 350 345 350
Åkerbønner 433 443 433