Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2019-2020 

Art  Uke
32
 Uke
33
 Uke
34
Målpris/noteringspris   *styringspris
Mathvete  339  339  339  350*
Fôrhvete  295  295  295  304
Matrug  308  308  308  308*
Fôrrug  258  258  258  267
Rughvete  287  287  287  296
Bygg  287  287  287  296*
Havre  264  264  264  270*
Oljefrø  580  580  580  580*
Erter  378  378  378  378
Åkerbønner  462  462  462  462