Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2020-2021

Art  Uke
27
Uke
28
 Uke
29
Målpris/noteringspris   *styringspris 2020-2021
Mathvete  339  339  339  367*
Fôrhvete  299  299  299  314
Matrug  307  307  307  322*
Fôrrug  262  262  262  276
Rughvete  286  286  286  301
Bygg  291  291  291  306*
Havre  267  267  267  283*
Oljefrø  569  569  569  598*
Erter  366  366  366  395
Åkerbønner  450  450  450  479