Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2020-2021

Art  Uke
48
Uke
49
 Uke
50
Målpris/noteringspris   *styringspris 2020-2021
Mathvete  371  373  375  367*
Fôrhvete  326  327  327  314
Matrug  320  320  320  322*
Fôrrug  286  287  287  276
Rughvete  313  314  314  301
Bygg  318  319  319  306*
Havre  296  296  296  283*
Oljefrø  597  597  597  598*
Erter  394  394  394  395
Åkerbønner  478  478  478  479