Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2016-2017 

Art Uke 49 Uke 50

Målpris/noteringspris
*styringspris

Mathvete 317 319 316*
Fôrhvete 283 285 277
Matrug 289 289 282
Fôrrug 248 249 243
Rughvete 275 277 269
Bygg 275 277 269*
Havre 248 250 245
Oljefrø 555 555 563
Erter 342 342 350
Åkerbønner 440 440 433