Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg
                   Sesongen 2019-2020 

Art  Uke
02

 Uke
03

 Uke
04
Målpris/noteringspris   *styringspris
Mathvete  358  358  358  350*
Fôrhvete  318  318  318  304
Matrug  307  307  307  308*
Fôrrug  279  279  279  267
Rughvete  310  310  310  296
Bygg  310  310  310  296*
Havre  284  284  284  270*
Oljefrø  568  568  568  580*
Erter  375  375  375  378
Åkerbønner  459  459  459  462