På grunn av endringer i tollregelverk gjør vi endringer i Felleskjøpets melkeerstatninger til lam. Det betyr at Pluss Pontus tas ut av sortimentet på grunn av høg toll og sluttselges med rabattert pris.

Pluss Ulla oppgraderes

Pluss Ulla har en andel norsk råvare. Produktet vil bli oppgradert til å ha samme protein- og fettinnhold som Pluss Pontus.
Den nye versjonen av Pluss Ulla vil være tilgjengelig fra ca. 15. mars. Prisen på dette produktet vil bli ca. 250 kroner lavere enn Pluss Pontus per sekk.

Nyhet

Pluss Lambert produseres i Norge og all melkeråvare er norsk. Se tabell. Produktet ble testet i norske besetninger i 2017 med gode resultater på tilvekst og utblandingsegenskaper. Pluss Lambert vil også være i salg fra ca. 15. mars.

Samme melkeerstatning

Det anbefales å bruke samme type melkeerstatning til kopplamma i hele lammesesongen. Det anbefales å kjøpe inn vare for hele sesongen før lamminga starter.

Tabell: Sammenlikning ny versjon av Pluss Ulla og Pluss Lambert:

 

Har du spørsmål om melkeerstatninger til lam og kje, ta kontakt med en av våre selgere.

Melkeerstatninger til lam og kje kan du kjøpe i våre butikker/avdelinger.

Du kan logge inn på Min Gård (tidligere Bondens Min Side) for bestilling på web.