En forutsetning for å dekke sauens ernæringsmessige behov, er riktig gruppering og fokus på hold. Dyr med likt fôrbehov grupperes i samme binge. En vanlig gruppering er 1-åringer, 2-åringer, voksne søyer i dårlig hold og voksne søyer i godt hold. Fostertelling er et godt styringsverktøy som stadig flere benytter seg av. Etter fostertellingen kan en gruppere etter antall foster søya har. Det er også viktig å følge med på holdet gjennom vinteren. Taper søya hold kan det være nødvendig med omplassering og holdjustering ved hjelp av kraftfôr.

Fôring i drektighetstida

Sauen går drektig i ca. 21 uker og den første delen av drektighetstida blir gjerne omtalt som lågdrektigheten. Denne perioden går fra tida etter paring fram til omkring seks uker før lamming. I denne tida vil voksne søyer i godt hold greie seg fint på godt grovfôr. Det er i tillegg viktig å gi tilskudd av vitaminer og mineraler i denne perioden. Livlamma trenger derimot ekstra kraftfôr for å sikre tilveksten. Aktuelle kraftfôrmengder vil være opp mot 0,6 kg.

Høgdrektighetsperioden er de siste seks ukene før lamming. 70% av fostertilveksten skjer i denne perioden samtidig som evnen til å ta opp grovfôr reduseres. Nå er det viktig med gradvis opptrapping av kraftfôr. I tillegg må søyene tilvennes fôrrasjonen som skal brukes etter lamming. Det må unngås fôrskifter omkring lamming. Overgangsfôring er viktig for at vommikrobene skal kunne fordøye fôrrasjonen optimalt. Det er også lurt å spare det beste grovfôret til tida omkring lamminga. Tidlig høsting, god gjæringskvalitet, kutting og fortørking er stikkord her.

Mengde kraftfôr

Kraftfôr skal brukes for å balansere fôrbehovet og mengden må tilpasses antall foster som søya går med. Et normalt grassurfôr med om lag 0,85 Fem per kg TS som er godt konservert vil for ei søye med to foster kunne kreve at det suppleres med 0,1 kg FORMEL Sau fra 6 uker før lamming til 0,7 kg de siste to ukene før lamming. Gi maks 0,5 kg kraftfôr pr tildeling. Søyer i slutten av drektighetsperioden kan også være utsatt for ketose, en tilstand som gjerne skyldes ubalanse i omsetningen av næringsstoffer i kroppen. Ketose kan forebygges med jevn og god fôring.

Også i denne perioden, spesielt de første 3-4 ukene, vil det være behov for å gi ekstra mineral- og vitamintilskudd, for eksempel Pluss Sau i sekk, Pluss Sau VM-blokk eller Pluss Sau Mineralstein.

E-vitamin gir vitale lam

Forsøk har vist at ekstra E-vitamintildeling til søyer med tre eller flere foster gir redusert lammedødelighet. Det anbefales derfor å gi ekstra E-vitamintilskudd i form av Pluss E-konsentrat, 35 gram per dyr og dag de siste seks ukene før lamminga.

Velg riktig type kraftfôr

Fasiten på om du har fôra riktig gjennom vinteren er holdet på søya og lammas fødselsvekt. Et mål for vekt på tvillinglam etter voksne søyer bør være 5-5,5 kg (norsk kvit sau). I første del av drektighetsperioden vil FORMEL Sau fint dekke behovet til para lam og voksne søyer i litt dårlig hold. I tabellen finner du en oversikt som kan hjelpe deg med riktig valg av kraftfôr.

Natura-sortiment til sau

Har du økologisk produksjon er Natura Sau riktig valg for deg. Dette er økologisk kraftfôr for søyer og livlam fra innsett til beiteslipp. Når det gjelder mineraltilskudd er valget Natura Minovit sau.

Sauen trenger vann

Tilgang på rent og friskt vann er viktig, og behovet øker utover i drektigheten og ikke minst når mjølkeproduksjonen er kommet i gang. Sjekk at drikkenipler fungerer og rengjør drikkekar jevnlig.

Lykke til med lamminga, vårens viktigste begivenhet!

FORMEL-sortiment til sau

FORMEL Sau Ekstra

Vårt toppkraftfôr fra ca. 6 uker før lamming til beiteslipp. Har høgt protein- (AAT) og energiinnhold. Anbefales i besetninger med høge lammetall og høge krav til tilvekst. Passer sammen med grovfôr av normal kvalitet og lavere.

FORMEL Sau

For søyer og livlam fra innsett til beiteslipp. Passer sammen med de fleste typer grovfôr. Vil stimulere til god mjølkeproduksjon.

FORMEL Sau Intensiv

Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold. For intensiv fôring med kraftfôr til søyer etter lamming. Også velegnet til vinterfôring av voksne søyer.

FORMEL Sau Grov

Spesialprodusert 12 mm grov pellets tilpassa direktefôring på grasbakken. Gir deg mulighet for en smidig overgang til beite. Holder oppe mjølkeproduksjonen hos søya og du kan få sauen tidlig ut av fjøset. Bestillingsfrist 1. mars og 21. april

Spørsmål om fôring av sau? Kontakt din fagkonsulent.