I frukt- og grønnsaksbygda Lier, holder det til en gjeng innovative og framover-lente saueprodusenter. Flere av disse har vært mye i Storbritannia og hentet inspirasjon til hvordan de kan videreutvikle saueholdet på egen gård

En av de ideene de har tatt med seg er bruk av grov pellet for å forenkle fôringa i lammebingene, og ikke minst få til bedre overgangsfôring på beite. Med økende besetningsstørrelser er det viktig å ha løsninger som sikrer fleksibilitet, ikke minst ved sein vår. FORMEL Sau Grov kan være løsningen.

Hos Sigmund W. Røed

I Lierbygda er det mye sau på beite hos Sigmund Waaler Røed i mai. Han driver gården Nedre Egge og har 200 vinterfôra. Sigmund kaller seg gjerdeentreprenør og har kjøpt inn en gjerdemaskin som strekker trågjerder og banker ned gjerdestolper automatisk.

Sigmund kontaktet oss i 2014 og fortalte om erfaringene han hadde fra en sauegård i Borders i Sør-Skottland, der han har arbeidet. Der går sauene ute stort sett hele året, men tas inn før og under lamming. Grov pellet brukes som støttefôring store deler av året. Ute på beitene kjører de med ATV med en utmatervogn bak, som doserer ca. 0,5 kg med noen meters mellomrom.

Fôring med ATV

Fordelene med å bruke ATV er at en kan fôre mange dyr på kort tid, men også variere fôringsplassene ift. beitekvalitet og finne de tørreste områdene i beitet. Inne hadde de halmtalle, der det fôres direkte på nystrødd halm til søyene. I lammingsbingene brukte de også halm og ga grov pellet på et rent område i bingen. En sparer da mye arbeid med å slippe å henge opp fôrkrybbe for kraftfôret.

– Hvilke erfaringer har du med grov pellet i vår?
– Den er god. Voksne søyer tar den veldig lett, men påsettlam trenger noen dager før de spiser rasjonen. Det er derfor en fordel å starte med den grove pelleten før lamminga, slik at overgangen på beite går lettere.

– Hvorfor skal man bruke grov pellet?
– Fordelene er at den legger seg oppå graset når en fôrer det på bakken. En slipper å ordne fôrtroer ute, noe som også gir større tråkkbelastning i beitet. Den tåler mer fuktighet enn små pellet og dermed blir svinnet på kraftfôr minimalt. Å bruke grov pellet gjør overgangen til beite lettere og en har bedre kontroll på energibalansen i dyra i starten. Man må uansett se til dyra hver dag. Ved å gi de støttefôring de første 1-2 ukene oppnås mer mjølk og bedre tilvekst på lamma, sier han.

I løpet av sommeren 2015 har Sigmund testet ut en gruppe med trillingsøyer på intensivt skiftebeite. Dyra skulle flyttes hver dag til et nytt skifte og graset får 7 dagers kvile før ny avbeiting. Målet er å ha slaktemodne lam i august.

Hos Jon Sand

Jon Sand er en pioner innen gjeterhundmiljøet i Norge, og dyktig og erfaren saueholder. Jon og kona Torun har 300 vinterfôra sau på gården Sjåstad. Sønnen, Arne, driver en gård med sau litt lengre nedi bygda. Både Jon og Arne har brukt grov pellet våren 2015.

– Erfaringene er gode, sier Jon.

– Grov pellet gjør at vi får søyer og lam tidligere ut på våren. Vi har brukt grov pellet de første 14 dagene etter beiteslipp. Når graset er kommet godt i gang er det ikke lenger behov med støttefôring. Vi har gitt ca. 500 gram/dag til hver søye og med varierende fôringsplass hver dag. Vi er opptatt av å få dyra tidlig ut på beite etter lamming, helst etter 3-4 dager, forteller Jon.

Det gir mindre smittepress på lamma og det oppleves veldig god mjølkeproduksjon på søyene etter lamming. Gården Sjåstad har gode beiteområder. De har blant annet hogd ned flere hundre mål skog bortenfor gården og anlagt imponerende flotte beiter. Søyene beiter på innmarka i starten før de flyttes over til skogsbeitet. På sommeren går dyra på beite i Finnemarka.

Hos Øivind Gurandsrud

Øivind Gurandsrud har i 2015 290 søyer og har mottatt ca. 615 lam. Øyvind er også opptatt av tidlig beiteslipp. Erfaringene hans er at med tidlig beiteslipp er heller ikke snyltere noen utfordring hos lamma. Han behandler ikke lamma mot snyltere og teorien er at når lamma slippes tidlig på våren (4-6 dager gamle) vokser de med økende snylterpress.

– Lamma må vokse med «groen» for å unngå koksidiose. Jeg tilpasser antall søyer på hvert skifte ift. grasmengde og kan i starten slippe 4-5 søyer med lam på et areal og øke dyretallet ift. gjenveksten på graset. Å slippe små grupper ut av fjøset tidlig, gir bedre plass til søyene som er inne i fjøset. Dette passer meg veldig bra etter som det gir jamnere arbeidsfordeling utover. De to siste åra med grov pellet har jeg ikke hatt søyer med lam i fellesbinger inne, sier han.

Å tilpasse lammingstidspunktet i forhold til forventet beiteslipp er derfor viktig. Han har utsatt lamminga 4-5 dager siste fem årene og gjennomsnittlig lammedato var i år 30. april. Tilveksten på lamma ligger på 360-370 gram/dag på vårbeite. Men han presiserer at den enkelte må ta utgangspunkt i gårdens ressurser og tilpasse seg hva som er optimalt for den enkelte.  

Gurandsrud har så langt fôret opp 4600 kg med FORMEL Sau Grov og erfaringene er veldig gode. Han har gitt opptil 1 kg fordelt på to tildelinger per søye/dag. Poenget er at kraftfôrforbruket ikke er økt, men at det brukes mer målbevisst. Han gir ikke kraftfôr til voksne søyer i godt hold før ca. 6 uker før lamming.

– Godt grovfôr må en ha på vinteren, sier Gurandsrud.

Trillinglamma har egen kraftfôrautomat med FORMEL Lam. Hans erfaringer er også at tilvenninga hos voksne søyer går lett, men at de yngste søyene trenger noen dager ekstra før de eter rasjonen fullt ut. Ved å bruke grov pellet som støttefôring ute slippes også voksne søyer i god stand med 3 lam på beite. Med støttefôring av mora og kraftfôrautomat til lamma vokser også trillingene godt. Når lamma er 17-18 kg kan de sendes til Finnemarka for sommerbeite.

Å få i lamma kraftfôr på våren utvikler drøvtyggerfunksjonen raskere og reduserer belastningen på juret hos søyene.

– Når de kommer hjem fra sommerbeite stormer de igjen til kraftfôrautomaten, dermed er det enkelt å støttefôre de som trenger det, sier han.

Fakta

FORMEL Sau Grov

  • Nytt 12 mm kraftfôr fra Felleskjøpet Agri (Normal pellets er 4,8 mm)
  • Tilgjengelig for bestilling innen 1 mars i hele landet
  • Tilgjengelig i både storsekk og bulk
  • Levering fortløpende etter produksjon
  • Produseres på fabrikkene i Vaksdal og på Stange

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.