Ved å gi lammene en god start kommer de raskere både i gang på beite og med utvikling av drøvtyggerfunksjonen.

Fostertellinga har blitt et viktig hjelpemiddel i sauenæringa. Ved å ta riktige grep ved gruppering og fôring i vintersesongen, vil du oppnå bedre resultat i fjøset omkring lamming. Stikkordene er fostertelling, gruppering av dyr etter alder og hold, riktig bruk av tilgjengelig grovfôr, riktig type og mengde kraftfôr. Mineraler og vitaminer er viktig for friske søyer og livskraftige lam. Har du et bevisst forhold til hvordan du legger opp fôringa gjennom vinteren, vil du høste resultater i form av bedre lammetilvekst og dermed økt lønnsomhet i produksjonen.

Grovfôrkvaliteten er styrende

Strategien bør være å bruke det beste grovfôret i tida omkring og etter lamming. Er grovfôret av god kvalitet, vil opptaket bli høyere og du kan gå ned på kraftfôrmengdene. Seinere høsta grovfôr kan med fordel brukes til voksne søyer i tida fra innsett til fostertelling. Grovfôranalyser er til god hjelp for å finne riktig kraftfôrtype og -mengde, og for å velge ut grovfôret av best kvalitet til perioder og dyr hvor opptaksbehovet er størst.

Som kjent er småfe utsatt for bakterieinfeksjonen listeriose. Dette kan ofte forårsakes av dårlig gjæringskvalitet på grovfôret som følge av at det for eksempel har kommet jord eller gjødsel inn under høstinga. Vær nøye med å skille ut surfôr med mugg og fjern gamle fôrrester før neste fôring. Det er også viktig å unngå frossent fôr. Felleskjøpet anbefaler at du bruker ensileringsmiddel for å oppnå bedre hygienisk grovfôrkvalitet.

Gruppering er nøkkelen til rett innefôring

Det har liten hensikt å fôre tomme søyer. Behovet for energi og protein er ulikt mellom ei søye med ett foster og ei søye som har tre foster. Det anbefales å gruppere i åringer, toåringer, og voksne søyer. Dyra bør også grupperes etter antall foster. I tillegg er holdet på dyra viktig. Vurder holdet til søyene allerede ved innsett og ha et godt øye med holdutviklingen gjennom vinteren. Voksne søyer i normalt hold vil dekke sitt behov for energi og protein fram til fôstertelling på godt grovfôr. Tynne søyer bør få litt kraftfôr, omkring 0,2-0,4 kg FORMEL Sau for å bygge kroppsreserver. Feite søyer kan med fordel fôres restriktivt i perioden fram til paring.

I siste del av drektigheten tar fostrene stadig større plass og det blir mindre plass til grovfôr i vomma. Dermed blir behovet for energirikt kraftfôr større. 70% av fosterveksten skjer de siste 6 ukene i drektigheten. I denne perioden kreves en proteinrik fôrrasjon. Høgt AAT-innhold er viktig for fosterproduksjonen, men stimulerer også til økt mjølkeproduksjon, utvikling av juret og god råmjølkskvalitet. På et middels godt surfôr med god gjæringskvalitet vil ei søye med to foster kreve at det suppleres med 0,1 kg FORMEL Sau fra 6 uker før lamming til 0,7 kg FORMEL Sau de to siste ukene før lamming.

Opptrapping mot lamming bør skje gradvis og det er viktig å unngå brå endringer i fôringa. Unngå omgruppering og klipping de siste seks ukene før lamming, dette stresser dyra og øker faren for mjølkefeber og ketose.

 

Grafen viser fôrbehov for ei voksen søye med lav drektighet til lamming (linjer) og mulig opptak av grovfôr (grønne felt). Den mellomste grønnfargen indikerer opptaket av normalt godt grovfôr. Figuren viser mengde FORMEL Sau som skal brukes sterkt avhengig av kvaliteten på grovfôret.

Mineraler og vitaminer i riktig form

Norsk grovfôr kan ha lavt innhold av vitaminer og mineraler, særlig selen. Derfor anbefales det å bruke Pluss Mineralnæring til søyer som får mindre enn 0,5 kg kraftfôr per dag. Ved høyere kraftfôrmengder vil mineralmengden i kraftfôret dekke opp behovet. Felleskjøpet har et bredt Pluss-sortiment til sau, både i pulverform, Pluss Sau Appetitt, som du kan gi etter appetitt og Pluss Sau Mineralstein / - VM-blokk. Se tabell.
Det finnes også pelletsvariant, Pluss Sau, den må doseres etter anbefalt mengde for å unngå selenforgiftning.

En feltstudie i regi av NMBU lammesesongen 2012, konkluderer med at høy E-vitaminforsyning til søyer med tre og flere foster de siste 7 ukene før lamming har positivt innvirkning på lammedødelighet og tilvekst hos lam. Felleskjøpet anbefaler derfor at søyer med tre eller flere lam får 25 mg Pluss E-konsentrat per søye per dag de siste seks ukene av drektigheten. Forebyggende helsearbeid sparer deg både for tid og penger.

Mange sauebrukere velger i tillegg å sette inn en saltslikkestein i bingen. Behovet for saltslikkestein er noe varierende alt etter hvor mye søyene tar opp av mineralnæring. I Felleskjøpet tilbyr vi to varianter saltslikkestein, Pluss Saltslikkestein Hvit, denne er ikke tilsatt kopper og anbefales i områder av landet med fare for kopperforgiftning. Pluss Saltslikkestein Rød anbefales i de deler av landet der det er fare for koppermangel.

Tabell: Mineraler og vitamintilskudd

Produkt Beskrivelse Bruk Dosering per dyr/dag*
Pluss Sau Allsidig tilskuddsfôr i pelletsform Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr.dag. 10-40 g
Pluss Sau Appetitt Allsidig tilskuddsfôr i pulverform Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr.dag. Fri tilgang (5-30 g)
Pluss Sau Mineralstein Allsidig tilskuddsfôr Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr.dag. Fri tilgang (5-30 g)
Pluss Sau VM-blokk Allsidig tilskuddsfôr, mineral-
og vitaminstein i bøtte
Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr.dag. Fri tilgang (5-30 g)
Natura Minovit Sau Allsidig økologisk tilskuddsfôr
i pulverform
Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr.dag. 5-20 g
Pluss E-konsentrat E-vitamintilskudd Siste 6 uker før lamming til søyer med 3 eller flere foster. 25 gram
Pluss E-vitamin med Selen og Biotin Allsidig tilskuddsfôr med
selen og biotin, i pellets- eller pulverform
E-vitamin og selen er positivt for fruktbarhet og immunforsvar. Biotin virker positivt på klauvhelse. Pulver: 20 g Pellets: 40 g
Pluss Energibalanse Tørr Energirikt tilskuddsfôr,
begrenser risiko for ketose
Fra 6 uker før lamming til 3 uker etter lamming. 50 g
Pluss Saltbalanse Drøv Diettfôr i pulverform Ved diarè. Blandes ut i vann. 30 g blandes i 1 liter vann, fri tilgang
Pluss Saltslikkestein Hvit Saltslikkestein med mikromineraler Til sau der det er fare for kopperforgiftning. Inneholder ikke kopper. Fri tilgang
Pluss Saltslikkestein Rød Saltslikkestein med mikromineraler Til sau der det er fare for koppermangel. Inneholder 300 mg kopper pr. kg. Fri tilgang


FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra

Stor økning i lammetallet de siste 15 åra har bidratt til at Felleskjøpet stadig gjør forbedringer som skal hjelpe deg å oppnå de beste resultat på vårt kraftfôr. Kraftfôret har et høgt innhold av E-vitamin og innholdet av råvarer sikrer god smakelighet. Felleskjøpet tilsetter metionin i sine sauefôrblandinger. Metionin er ei essensiell aminosyre som sauen ikke greier å danne sjøl og som er viktig for tilvekst, god helse og produksjon av mjølk. 

FORMEL Sau anbefales som høst-/vinterfôr til både søyer og livlam.

FORMEL Sau Ekstra anbefales fra omkring fem uker før lamming der en forventer høge lammetall, stiller store krav til tilvekst og/eller er usikker på grovfôrkvaliteten.

Til økologisk produksjon anbefales Natura Sau som også gir god mjølkeproduksjon.

 Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.