For mange vil det være en ny erfaring med halm i rasjonen. Med riktig plan for bruk av vinterfôret kombinert med rett kraftfôr vil dette gi gode løsninger.

Prioritering i bruken av surfôr

  • Kartlegg tilgjengelig mengde grovfôr. For å gjøre et slikt estimat må en å vite hvor mange tørrstoff de ulikepartiene med rundball/silo inneholder
  • Fôrprøver vil være avgjørende i fôrplanlegginga - oversikt over protein, energi, fiber og tørrstoff i grovfôret.

Sørg for å ha tilstrekkelig tilgang på surfôr av god kvalitet til siste del av høgdrektighet og etter lamming. I den perioden gjelder våre standard anbefalinger på kraftfôr, FORMEL Sau og FORMEL Sau Ekstra ved høye lammetall.
Les mer om riktig fôringsstrategi gir lønnsom lammeproduksjon her

FORMEL Sau ved bruk av halm i rasjonen

Det er gode erfaringer med bruk av ammoniakkbehandlet halm til sau i lavdrektigheten. Det behøves litt tilvenning før sauen spiser det. Det er derfor mest praktisk å fôre utelukkende med halm en periode, og da heller spare surfôret til høgdrektighet og lammeperioden. Å kombinere fôring av silo og halm gir utfordringer med fôropptaket av halm. Da bør det benyttes miksevogn.

Når det fôres med ammoniakkbehandlet halm er det viktig å supplere med kraftfôr med nok protein. Halm er energi og proteinfattig fôr. Bruk FORMEL Sau. Mengde vil være avhengig av sauens størrelse, hold og alder. Fôropptaket på halm vil også variere.

FORMEL Sau Intensiv ved begrenset mengde surfôr i rasjonen

Der det ikke er tilgang på halm eller andre fiberråvarer (for eksempel frøhøy), må surfôret suppleres med fiberrikt kraftfôr. Vi anbefaler da å bruke FORMEL Sau intensiv. Det bør likevel være minst 50% av normalt grovfôr i rasjonen. Dette for å sikre en god vomfunksjon. Det er også viktig at alle dyr har en spiseplass når grovfôret rasjoneres.

FORMEL Sau intensiv inneholder fiberråvarer som sikrer ei god vom ved høye kraftfôrmengder, men følg med på enkeltindivid og møkkas konsistens. Fordel kraftfôret flere ganger daglig for å sikre en jevnere pH i vomma. Mengde kraftfôr som skal brukes vil være avhengig av grovfôrmengde og kvalitet. Det er en fordel om grovfôret har godt med fiber.

Eksempel på fôrplan:

Husk å fordele kraftfôret på minst 2 ganger daglig.


FORMEL Lam til sluttfôring

Det er en klar fordel å fullføre sluttfôringa av slaktelamma før sauen settes inn for sesongen. Har en lam med lave vekter er det mest effektivt å sette dem inn på intensiv fôring. Det er også mindre fare for brunstsmak på værlamma ved rask sluttfôring. Intensiv oppfôring av lam vil også være besparende på grovfôret.

Felleskjøpet anbefaler følgende:

  • Lam over 45 kg bør leveres til slakteriet
  • Lam under 36 kg bør settes inn i fjøset for intensiv oppfôring

FORMEL Lam er spesialprodusert for at lam skal kunne gå på fri tilgang på kraftfôr. Dette kraftfôret har et høyt fiberinnhold som skal sørge for å ivareta et godt vommiljø samtidig som det høye proteininnholdet er viktig for tilveksten. Dette kraftfôret er også mineralisert med tanke på å forebygge urinstein, en smertefull lidelse som kan oppstå hos lam som står på intensiv fôring. Om en velger en intensiv fôringsstrategi husk at det alltid må være kraftfôr i automaten! I tillegg skal dyra ha god tilgang på friskt vann av god kvalitet og det er også en fordel å gi grovfôr med struktur i tillegg.

Ved økologisk produksjon er kraftfôrvalget Natura Sau Fiber. Det er et fiberrrikt kraftfôr med redusert Cu innhold tilpasset sauen.  Dette kraftfôret bør tildeles mer restriktivt.

FORMEL Sau Grov for å utnytte høstbeiter til søyene

Etter at lamma er tatt fra kan søyene fortsatt gå ute på høstbeite. Der det er begrenset ettervekst vil beite raskt bli dårlig. Støttefôr søyene med FORMEL Sau Grov. Den grove pelletsen (12 mm) kan fôres direkte på bakken, noe som gjør støttefôringa enkel og rasjonell uten svinn.

FORMEL Sau Grov er en kampanjevare, det vil si den blir kun produsert en kort periode på høsten.

Sørg fôr god vanntilgang

Ved økt mengde av kraftfôr i fôringa og mye tørre fôrvarer, er det spesielt viktig å huske på god vannforsyning til dyra.

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.