Sortiment

Med Pluss Maia tilbyr Felleskjøpet nå to typer melkeerstatninger til lam og kje. Pluss Pontus er en velprøvd og etablert melkeerstatning som gir topp tilvekst.

Pluss Maia inneholder en stor andel norsk råvare og har fått veldig gode tilbakemeldinger i uttesting i norske lammebesetninger.

Les artikkel om erfaringene med testing av Pluss Maia hos sauebonden Mathias Snerle, Lalm i Oppland

Fôring

Begge produktene passer godt til bruk både i maskinell lam- og kjefôrer og i manuell automat.

Råmelk

For å sikre god immunstatus er det viktig å gi lamma og kjea råmelk så raskt som mulig etter fødsel. En kan starte med melkeerstatning allerede første levedøgnet.

Tidlig avvenning

Ved hjelp av planmessig fôring med mjølk, rett tilvenning og tidlig opptak av kraftfôr er det mulig å avvenne kopplam allerede fra fire ukers alder. Lønnsomheten i kopplamfôringen er avhengig av tidlig avvening fra mjølkeerstatning, tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen og godt grovfôr eller beite.

Råmjølk:

Det må gis minst 2 dl innen 6 timer og 2 dl per kg levendevekt det første døgnet. Dette beskytter mot infeksjoner og kuldesjokk.

  • Pass på at alle lammene i bingen har tilgang til smokk samtidig.
  • Gi aldri mer enn 0,5 Pluss Pontus eller Plus Maia om gangen ved posjonsfôring. Tilgangen til mjølkeautomaten fjernes mellom fôringene.
  • Lammene som avvennes bør være minst 10 kg og ta minst 0,1 kg FORMEL Lam per dag.
  • Fra uke 7 kan tilgangen til FORMEL Lam avpasses etter beitekvaliteten.

Plan for avvenning etter 4 ukers alder

 Uke Pluss Pontus eller Pluss Maia FORMEL Lam Grovfôr
1 Fri tilgang Fri tilgang Høy, fri tilgang
2 Fri tilgang Fri tilgang Høy, fri tilgang
3 0,5 liter Pluss Pontus eller Pluss Maia to ganger per dag Fri tilgang Høy, fri tilgang
4 0,5 liter Pluss Pontus eller Pluss Maia en gang per dag Fri tilgang Høy, fri tilgang
5 Ingen mjølkefôring Fri tilgang Godt grovfôr eller beite

 Pluss Maia  (PDF 194kB) gir god tilvekst og har god smakelighet.

Ta gjerne kontakt med lokal fagkonsulent angående melkeerstatning til lam

Pluss Maia kan kjøpes i Felleskjøpets butikker eller på Bondens Min Side.

Se etikett: Pluss Maia (194kB)