0

Alle artikler om kraftfôr til drøvtyggere

95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk 95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk

Norsk korn utgjør nå 95 prosent av kornråvarene som kan produseres i Norge i Felleskjøpets kraftfôr. Skal det bli plass til enda mer, må vi dyrke mer fôrhvete og mindre havre, og den ernæringsmessige og hygieniske kvaliteten må opp. ... Les mer

Relansering av melkeerstatning med norsk råvare Relansering av melkeerstatning med norsk råvare

Felleskjøpet relanserer Pluss Kavat og Pluss Rustik under navnene Pluss Stjerna og Pluss Rosa. Disse produktene leveres nå med en andel av norsk melkepulver, men med samme næringsinnhold som før. ... Les mer

Gir økt fôreffektivitet og reduserer klimagassutslipp Gir økt fôreffektivitet og reduserer klimagassutslipp

Nå gjør vi den anerkjente FORMEL Biff-serien vår enda bedre. Agolin Ruminant består av utvalgte essensielle oljer som i forsøk har redusert produksjonen av metangasser med 15-20 %. Fra 1. september blir dette tilsatt våre resepter på FORMEL Biff. ... Les mer

Høstfôring av lam Høstfôring av lam

Et godt slakteoppgjør er målet når sauen sankes og lamma sendes til slakt. Det er viktig å spille på lag med prisløypa til slakteriet. I tillegg må man utnytte gårdens muligheter for å legge optimal fôringsstrategi som gir best økonomi. ... Les mer

Kontroll av kraftfôrsiloen! Kontroll av kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet anbefaler at man sjekker siloen sin med jevne mellomrom og spesielt i den varme årstiden. Nå er sommeren på hell og temperatursvingninger gjennom døgnet gjør det ekstra viktig å tenke på kontroll og rengjøring av silo. ... Les mer

Hvordan bruker du fullfôrvogna di? Hvordan bruker du fullfôrvogna di?

Det er stadig flere som investerer i fullfôrvogn. Mange bruker vogna kun som en grovfôrmikser for å blande ulike partier grovfôr. Andre tilsetter både kraftfôr, mineraler og alternative fôrmidler i sin miks. Hva passer for deg? ... Les mer

Sett mål for din grovfôrproduksjon! Sett mål for din grovfôrproduksjon!

Det er store penger å spare på optimalisering av grovfôrproduksjonen i Norge. Økt tørrstoffavling per daa, økt energiinnhold og tørrstoff nivå er noen av de viktigste faktorene. I denne artikkelen skal vi se på noe av det som påvirker kvaliteten. ... Les mer

Dyra trenger mineraler på beite Dyra trenger mineraler på beite

Det er nødvendig å gi mineraltilskudd i beitesesongen for å sikre god tilvekst, god melkeytelse og god helse på dyra. For storfe er det spesielt selen, kopper, magnesium og salt det kan bli for lite av på beite. ... Les mer

Satser på økologisk kraftfôr Satser på økologisk kraftfôr

(17.03.2017) Felleskjøpet Agri fortsetter satsingen på økologisk korn- og kraftforproduksjon. Dette gjennom blant annet samarbeidsprosjekter med Tine og Rema som krever økt økologisk kornproduksjon, samt åpning av tre nye økologiske mottak til høsten. ... Les mer

Optimering: Best kvalitet til lavest mulig pris Optimering: Best kvalitet til lavest mulig pris

Optimering (Least cost formulation) handler om å lage næringsmessig optimale kraftfôrblandinger til ulike typer husdyr til lavest mulig pris. For å kunne gjøre dette er vi avhengig av flere faktorer. ... Les mer

Fôring viktig for økonomien på sau Fôring viktig for økonomien på sau

Optimal fôring av sauen fra innsett til lamming gir deg gevinst i form av god lammetilvekst, friske dyr og god økonomi. Med jevnt over store lammetall de seinere åra vil rett fôring dekke opp behova til fostertilveksten. ... Les mer

FORMEL Mysli Start FORMEL Mysli Start

Felleskjøpet relanserer FORMEL Mysli Start, et nytt og spennende kraftfôr til kalv, lam og kje. ... Les mer

Slik lykkes du med kopplam Slik lykkes du med kopplam

Hvordan få friske og sunne kopplam? Og sørge for at kopplamproduksjonen gir best mulig økonomisk resultat? Nok råmelk helt fra starten av og god hygiene er noen av de viktigste faktorene, forteller Felleskjøpets fagfolk. ... Les mer

På tide å revurdere kraftfôrblanding? På tide å revurdere kraftfôrblanding?

Kraftfôrvalg handler blant annet om ytelsesnivå, mjølkekvoter og grovfôrkvalitet. Men for mange handler det også om gammel vane. ... Les mer

Felleskjøpet lanserer eget ureakorn Felleskjøpet lanserer eget ureakorn

FK ProAmmon Bygg bidrar til et godt vommiljø for kjøttfe og melkekyr. Med dette kornet, behandlet med blant annet urea, lanserer Felleskjøpet sitt eget produkt i denne fôrkategorien. ... Les mer

God start gir grunnlag for bedre slakteklasse God start gir grunnlag for bedre slakteklasse

Etter endring av kvalitetstillegget på storfe, lønner det seg enda bedre med å få oksene opp i O+. ... Les mer

På tide å revurdere kraftfôrblanding? På tide å revurdere kraftfôrblanding?

Kraftfôrvalg handler blant annet om ytelsesnivå, mjølkekvoter og grovfôrkvalitet. Men for mange handler det også om gammel vane. Felleskjøpet jobber for å bedre bondens økonomi, og setter nå fokus på en aktuell blanding for mange, FORMEL Energi Basis. ... Les mer

Velg riktig tilskuddsfôr til geita i tørrperioden Velg riktig tilskuddsfôr til geita i tørrperioden

Mange geitbønder har nå mjølkefri. Denne perioden er viktig for geita både med tanke på å forberede seg på kjeinga og en ny laktasjon. Juret trenger også denne kvileperioden for å starte den nye laktasjonen med et friskt jur. ... Les mer

Nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere Nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere

Felleskjøpet innfører et nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere. Det kalles E-dairy-systemet, og er utviklet ved Schothorst Feed Research i Nederland. ... Les mer

Felleskjøpet og TINE med nyskapende økomelkprosjekt Felleskjøpet og TINE med nyskapende økomelkprosjekt

Felleskjøpet Agri og TINE går nå sammen om å etablere et pilotprosjekt der det skal produseres mellom 8 og 9 millioner liter økologisk melk i Østfold basert på et økofôr med nærmere 100 prosent norske råvarer.   ... Les mer

Evig forbedringsprosess Evig forbedringsprosess

Utviklingen av Felleskjøpets kraftfôr er en intensiv og evig forbedringsprosess. Her gir ekspertene i Felleskjøpet Fôrutvikling et innblikk i hva som styrer utviklingen og viktige forbedringer den siste tida. ... Les mer

Kraftfôr – myter og fakta Kraftfôr – myter og fakta

Norske kuer spiser mest norsk gras og norsk korn. Grisene spiser også mest norsk og i kraftfôret er tre fjerdedeler norsk korn. Menyen til verpehøns og kyllinger består av omlag halvparten norske og halvparten importerte råvarer. ... Les mer

Høstfôring av lam Høstfôring av lam

Dessverre har ikke lamma alltid ønska vekt når de kommer ned fra fjellet. Det kan ha vært en dårlig beitesommer og for dårlig mjølkeproduksjon på søya. En stor andel av lamma vil da ha behov for sluttfôring for å bli slaktemodne. ... Les mer

Spar pengar med riktig slåttetid Spar pengar med riktig slåttetid

Grovfôr hausta til rett tid gir deg som mjølk- og kjøtprodusent ein fôrressurs som gjer at du slepp å bruke så mykje pengar på kraftfôr. Utnytt eit godt grovfôr ved riktig bruk. ... Les mer

Snart tid for BEITESLIPP Snart tid for BEITESLIPP

Beite kan være en rimelig og god fôrressurs.Tidlig beiteslipp og god overgangsfôring gir bedre utnyttelse av grasveksten. Beitekvaliteten endrer seg utover i sesongen, og det er viktig at man velger riktig kraftfôrsort. ... Les mer

Frie fettsyrer i kumjølk Frie fettsyrer i kumjølk

Fettsyrene er bundet sammen til fettkuler, og membranen på fettkulene tilsvarer celleveggen på cellene i jurvevet. Hvis denne membranen blir brutt får vi frie fettsyrer i mjølka. ... Les mer

Gode råd gir gode resultater Gode råd gir gode resultater

Bonden er Felleskjøpets viktigste kunde. Derfor er vi opptatt av at bonden skal lykkes og oppnå resultater på gården. Vårt mål er å være den beste rådgiveren for bonden, uavhengig av driftsform. Les mer om hva vi kan bidra med. ... Les mer

Riktig fôringsstrategi gir lønnsom lammeproduksjon Riktig fôringsstrategi gir lønnsom lammeproduksjon

Strategien bør være å bruke det beste grovfôret i tida omkring og etter lamming. Riktig fôringsstrategi gir friske søyer og god lammetilvekst. ... Les mer

Sur vom gir mindre mjølk i tanken Sur vom gir mindre mjølk i tanken

Hvert måltid kua eter fører til økt syreproduksjon i vomma. Gjæring av karbohydrater frigir fettsyrer som igjen vil redusere vom-pH. Ved pH over 6,0 fungerer vomma optimalt, men faller verdien under 5,5 får vi sur vom. ... Les mer

Valg av kraftfôrstrategi Valg av kraftfôrstrategi

1. september lanserte Felleskjøpet FORMEL Energi Premium 70, et kraftfôr som kan gi høg mjølkeytelse hos kua selv om grovfôret ditt har lavt protein- og energiinnhold. Felleskjøpet har et kraftfôrslag som passer din produksjon uansett målsetning. ... Les mer

Haustfôring av lam Haustfôring av lam

For mange sauebønder har sesongen so langt vore spesiell, med ein snørik vinter og sein vår mange stader i landet ... Les mer

Mineralbolus til storfe på beite Mineralbolus til storfe på beite

Pluss Bolus Storfe gir dyra tilførsel av selen, kopper og flere viktige mikromineraler. Beitegraset inneholder ikke nok selen i forhold til dyras behov . ... Les mer

Unngå for lav fettprosent på beite Unngå for lav fettprosent på beite

Sommerens beite bidrar ofte til lav fettprosent i melka, her er det mye å hente økonomisk. En god regel er å gi tilskuddsfôr til dyr på beite som får mindre enn ca.5 kg kraftfôr ... Les mer

Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen! Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet Agri dekker et langstrakt geografisk område med mange ulike og skiftende vær- og føreforhold. Gjennom året møter sjåførene et spenn av utfordringer, og her er din hjelp uvurderlig. ... Les mer

Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn

Felleskjøpet utøver en omfattende kontroll og analyse for å sikre våre kunder et kraftfôr som gir dyrene best mulig produksjon og en god dyrehelse. ... Les mer

Fôring av kalv Fôring av kalv

God kalvetilvekst sikrar ytelse og tilvekst ... Les mer

Fôring av spekalv Fôring av spekalv

De første to timene etter fødsel bør kalven få i seg minst 2-3 liter råmjølk. Den første uka bør den introduseres for FORMEL Kalv for å stimulere vomutviklingen. ... Les mer

Kraftfôr til kalv Kraftfôr til kalv

Felleskjøpet tilbyr fleire typar mjølkeerstatningar og kraftfôr tilpassa kalv. ... Les mer

Lønsam oksefôring Lønsam oksefôring

God økonomi i oppfôringa av oksar er mykje avhengig av å velje rett strategi for ditt gardsbruk og ressursane du disponerer. ... Les mer