0

Alle artikler om kraftfôr til drøvtyggere

FORMEL kraftfôr - Vi kaller det bærekraftfôr FORMEL kraftfôr - Vi kaller det bærekraftfôr

Metanproduksjonen i vomma er en energikrevende prosess for husdyra og utgjør en stor del av klimautslippet fra landbruket. Fra mars 2018 har Felleskjøpet tilbudt FORMEL kraftfôr som reduserer metanutslipp med inntil 20 prosent hos drøvtyggere. ... Les mer

Fôre oksen som en gris? Fôre oksen som en gris?

Okseproduksjonen er på vei mot mer spesialisering i form av enheter som kjøper inn og fôrer opp okser. Denne formen for spesialisering gir både utfordringer og muligheter for optimalisering av produksjonen. ... Les mer

Kampanje tilskuddsfôr høst 2018 Kampanje tilskuddsfôr høst 2018

Fra 15.10-15.11 2018 er det kampanje på flere tilskuddsfôr. ... Les mer

Alt om tonnvarer på Agroteknikk Alt om tonnvarer på Agroteknikk

Er du spesielt interessert i kraftfôr, gjødsel, kalk, plantevern, såkorn/såfrø og produkter til ensilering? Da må du benytte sjansen til en prat med Felleskjøpets fagkompetanse på vår stand. ... Les mer

Trenger du å kjøpe grovfôr til vinteren? Trenger du å kjøpe grovfôr til vinteren?

Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri tok sammen initiativ for å kjøpe 30 000 rundballer fra Island i Juli som ett av flere tiltak under tørkeperioden for å kunne opprettholde husdyrproduksjonen gjennom vinteren. Første båt har ankommet. ... Les mer

Fyll mjølkekvota! Fyll mjølkekvota!

Kampanjepris på melkeerstatninger til kalv ut oktober 2018. ... Les mer

Kraftfôrbruk ved lav grovfôrandel Kraftfôrbruk ved lav grovfôrandel

Årets grovfôravling har i store deler av Sør-, Øst- og Vest-Norge vært langt dårligere enn normalt grunnet ekstrem tørke. ... Les mer

Hvordan fôre sauen med redusert grovfôr? Hvordan fôre sauen med redusert grovfôr?

Gode planer for bruk av grovfôret er viktigere enn noen gang. Når tilgangen på surfôr er knapp gjelder det å utnytte fôret på en mest mulig optimal måte. Mange opplever i år små avlinger og må supplere fôringa med halm. ... Les mer

Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder

Ved bruk av mindre mengder grovfôr og ved økt andel halm sammenliknet med normalfôring, vil det lett bli tilført for lite mineraler og vitaminer. ... Les mer

Ammoniakkbehandlere av halm for Østlandet og Trøndelag Ammoniakkbehandlere av halm for Østlandet og Trøndelag

Felleskjøpet Agri mottar en del henvendelser vedrørende ammoniakkbehandlere av halm. Her finner du navn og kontaktinformasjon for tilbydere av denne tjenesten for Østlandet og Trøndelag. ... Les mer

Bruk av Natura Drøv-produkter ved lite grovfôr Bruk av Natura Drøv-produkter ved lite grovfôr

Økologisk produksjon er basert på produksjon med begrenset mengde kraftfôr og rikelig med grovfôr. Når vi får en grovfôrsituasjon som i år, må våre råd med hensyn til kraftfôr type og mengde justeres. ... Les mer

FORMEL Sau Grov til støttefôring på høstbeite FORMEL Sau Grov til støttefôring på høstbeite

Etter en ekstrem vanskelig grovfôrsesong med lite nedbør og sterk varme, kommer sauen etter hvert hjem til høstbeiter av veldig ulik kvalitet. ... Les mer

Torv - et godt strøalternativ til halm Torv - et godt strøalternativ til halm

Når halmen må nyttes til fôr, er torv et fremragende alternativ som strø. ... Les mer

Tiltak for mangel på grovfôr Tiltak for mangel på grovfôr

Tørken fører til mangel på grovfôr de aller fleste steder i Norge. Det anbefales å starte tiltak allerede nå for å være sikret gjennom vinteren. ... Les mer

Fôrplaner med restriktiv fôring med grovfôr til ammeku og okser Fôrplaner med restriktiv fôring med grovfôr til ammeku og okser

Vi får flere henvendelser fra kunder som har lite grovfôr i år. Her kommer noen eksempler på hvordan man kan løse fôring for ammeku og okser. [23.07.2018] ... Les mer

Fôrsituasjonen - Bra at Felleskjøpet er på banen Fôrsituasjonen - Bra at Felleskjøpet er på banen

– Det er veldig bra at Felleskjøpet er på banen og tar ansvar, sier Inger Elisabeth Holen og Ove Skogstad. ... Les mer

Fagmøter om grovfôrsituasjonen Fagmøter om grovfôrsituasjonen

Felleskjøpet holder fagmøter om den utfordrende grovfôrsituasjonen flere bønder nå opplever. Se møteoversikt uke 30. ... Les mer

Fettinnhold i mjølk på beite Fettinnhold i mjølk på beite

Beitegras med høgt innhold av energi og protein står i sterk kontrast med fjorårets strukturrike og ofte kraftig gjæra surfôr. ... Les mer

Lykkes du med rekruttering? Lykkes du med rekruttering?

Anbefalingene for rekruttering i ammekuproduksjonen er å få kvigekalven klar til kalving ved 24 måneders alder. Likevel viser storfekjøttkontrollen at snittet for innkalvingsalder var 26,4 måneder i Norge for 2016. ... Les mer

Utnytter du kalvens tilvekstpotensiale? Utnytter du kalvens tilvekstpotensiale?

Enkelte produsenter lykkes bedre med kalvestellet enn andre. Store forskjeller i forholdet mellom vekt og alder og innad i buskaper ved levering viser at mange ikke utnytter kalvens tilvekstpotensiale. ... Les mer

Hvordan få nok grovfôr i år? Hvordan få nok grovfôr i år?

Mange trenger å få full fart på grovfôrproduksjonen etter den vanskelige fjorårssesongen. Men hva gjør du når fôrlageret er tomt og enga kanskje har store skader? Her er noen gode råd. ... Les mer

Bruk mere norsk korn i fôringa av mjølkekyrne! Bruk mere norsk korn i fôringa av mjølkekyrne!

Avsetning av norsk fôrkorn gjennom kraftfôr er en viktig bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Vi ser imidlertid nå en trend med overlagring av norsk korn for tredje året på rad inn i ny sesong. ... Les mer

Godt beite - en viktig økonomisk faktor Godt beite - en viktig økonomisk faktor

Beite kan bidra med mye billig og godt fôr i melk- og kjøttproduksjon, som i neste omgang kan redusere kraftfôrforbruket. ... Les mer

Slik lykkes du med beiting Slik lykkes du med beiting

Grønt gras, strålende solskinn og beitende melkekyr er viktig for norsk melkeproduksjons omdømme blant forbrukere. Det er også en vinnende kombinasjon for lavere driftskostnader, bedre dyrehelse og økt melkeproduksjon på lokale ressurser. ... Les mer

Dette må du vite om mineralbolus Dette må du vite om mineralbolus

Mineralbolus til drøvtyggere er en kilde til mikromineraler, frigitt over lengre tid der det ikke er mulig å gi allsidige mineraltilskudd. ... Les mer

En god start er alfa og omega En god start er alfa og omega

Det er viktig å få en god start for alle produksjoner som omhandler stell av nyfødte dyr. Her er produksjonen av lammekjøtt intet unntak. ... Les mer

Takk for tilliten! Takk for tilliten!

Buskapslista med de mest høgtytende besetningene i 2017 viser at hele 84 prosent av produsentene på lista har valgt å bruke FORMEL-kraftfôr fra Felleskjøpet Agri. ... Les mer

Har spart 20 tonn kraftfôr på ett år Har spart 20 tonn kraftfôr på ett år

Melkeprodusent Pål-Lasse Torstad på Lesja er meget fornøyd. For et års tid siden utvidet han melkeroboten fra DeLaval med BCS holdkamera, og har spart 20 tonn kraftfôr på ett år. ... Les mer

Høg ytelse basert på norske råvarer Høg ytelse basert på norske råvarer

FORMEL Energi Basis er Felleskjøpets mest energirike norskkornblanding og et førstevalg ved god grovfôrkvalitet. ... Les mer

Gode rutiner og riktig valg sikrer suksess i sauefjøset Gode rutiner og riktig valg sikrer suksess i sauefjøset

Etterjulsvinteren er ei rolig tid i sauefjøset, men også ei viktig tid for forberedelser inn mot lammesesongen. Våre valg av grovfôr- og kraftfôrmengde frem mot lamming vil alle påvirke økonomien. God planlegging er veien til suksess. ... Les mer

Felleskjøpet senker prisen på melkeerstatning Felleskjøpet senker prisen på melkeerstatning

Pluss Ulla får nå samme næringsinnhold som Pluss Pontus og selges til betydelig lavere pris. Pluss Lambert er en ny norskprodusert melkeerstatning til lam ... Les mer

Ammekukalven – den viktigste ressursen Ammekukalven – den viktigste ressursen

Vinteren er over oss, og sola har snudd. Det nærmer seg tiden for nytt liv, og kalven er for mange rett rundt hjørnet. Kalven er selve grunnsteinen i ammekuproduksjon og skal sikre inntekt på ammekua i tillegg til tilskudd. ... Les mer

95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk 95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk

Norsk korn utgjør nå 95 prosent av kornråvarene som kan produseres i Norge i Felleskjøpets kraftfôr. Skal det bli plass til enda mer, må vi dyrke mer fôrhvete og mindre havre, og den ernæringsmessige og hygieniske kvaliteten må opp. ... Les mer

Relansering av melkeerstatning med norsk råvare Relansering av melkeerstatning med norsk råvare

Felleskjøpet relanserer Pluss Kavat og Pluss Rustik under navnene Pluss Stjerna og Pluss Rosa. Disse produktene leveres nå med en andel av norsk melkepulver, men med samme næringsinnhold som før. ... Les mer

Gir økt fôreffektivitet og reduserer klimagassutslipp Gir økt fôreffektivitet og reduserer klimagassutslipp

Nå gjør vi den anerkjente FORMEL Biff-serien vår enda bedre. Agolin Ruminant består av utvalgte essensielle oljer som i forsøk har redusert produksjonen av metangasser med 15-20 %. Fra 1. september blir dette tilsatt våre resepter på FORMEL Biff. [2017] ... Les mer

Høstfôring av lam Høstfôring av lam

Et godt slakteoppgjør er målet når sauen sankes og lamma sendes til slakt. Det er viktig å spille på lag med prisløypa til slakteriet. I tillegg må man utnytte gårdens muligheter for å legge optimal fôringsstrategi som gir best økonomi. ... Les mer

Kontroll av kraftfôrsiloen! Kontroll av kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet anbefaler at man sjekker siloen sin med jevne mellomrom og spesielt i den varme årstiden. Nå er sommeren på hell og temperatursvingninger gjennom døgnet gjør det ekstra viktig å tenke på kontroll og rengjøring av silo. ... Les mer

Hvordan bruker du fullfôrvogna di? Hvordan bruker du fullfôrvogna di?

Det er stadig flere som investerer i fullfôrvogn. Mange bruker vogna kun som en grovfôrmikser for å blande ulike partier grovfôr. Andre tilsetter både kraftfôr, mineraler og alternative fôrmidler i sin miks. Hva passer for deg? ... Les mer

Sett mål for din grovfôrproduksjon! Sett mål for din grovfôrproduksjon!

Det er store penger å spare på optimalisering av grovfôrproduksjonen i Norge. Økt tørrstoffavling per daa, økt energiinnhold og tørrstoff nivå er noen av de viktigste faktorene. I denne artikkelen skal vi se på noe av det som påvirker kvaliteten. ... Les mer

Dyra trenger mineraler på beite Dyra trenger mineraler på beite

Det er nødvendig å gi mineraltilskudd i beitesesongen for å sikre god tilvekst, god melkeytelse og god helse på dyra. For storfe er det spesielt selen, kopper, magnesium og salt det kan bli for lite av på beite. ... Les mer

Satser på økologisk kraftfôr Satser på økologisk kraftfôr

(17.03.2017) Felleskjøpet Agri fortsetter satsingen på økologisk korn- og kraftforproduksjon. Dette gjennom blant annet samarbeidsprosjekter med Tine og Rema som krever økt økologisk kornproduksjon, samt åpning av tre nye økologiske mottak til høsten. ... Les mer

Optimering: Best kvalitet til lavest mulig pris Optimering: Best kvalitet til lavest mulig pris

Optimering (Least cost formulation) handler om å lage næringsmessig optimale kraftfôrblandinger til ulike typer husdyr til lavest mulig pris. For å kunne gjøre dette er vi avhengig av flere faktorer. ... Les mer

Fôring viktig for økonomien på sau Fôring viktig for økonomien på sau

Optimal fôring av sauen fra innsett til lamming gir deg gevinst i form av god lammetilvekst, friske dyr og god økonomi. Med jevnt over store lammetall de seinere åra vil rett fôring dekke opp behova til fostertilveksten. ... Les mer

FORMEL Mysli Start FORMEL Mysli Start

Felleskjøpet relanserer FORMEL Mysli Start, et nytt og spennende kraftfôr til kalv, lam og kje. ... Les mer

Slik lykkes du med kopplam Slik lykkes du med kopplam

Hvordan få friske og sunne kopplam? Og sørge for at kopplamproduksjonen gir best mulig økonomisk resultat? Nok råmelk helt fra starten av og god hygiene er noen av de viktigste faktorene, forteller Felleskjøpets fagfolk. ... Les mer

På tide å revurdere kraftfôrblanding? På tide å revurdere kraftfôrblanding?

Kraftfôrvalg handler blant annet om ytelsesnivå, mjølkekvoter og grovfôrkvalitet. Men for mange handler det også om gammel vane. ... Les mer

Felleskjøpet lanserer eget ureakorn Felleskjøpet lanserer eget ureakorn

FK ProAmmon Bygg bidrar til et godt vommiljø for kjøttfe og melkekyr. Med dette kornet, behandlet med blant annet urea, lanserer Felleskjøpet sitt eget produkt i denne fôrkategorien. ... Les mer

God start gir grunnlag for bedre slakteklasse God start gir grunnlag for bedre slakteklasse

Etter endring av kvalitetstillegget på storfe, lønner det seg enda bedre med å få oksene opp i O+. ... Les mer

På tide å revurdere kraftfôrblanding? På tide å revurdere kraftfôrblanding?

Kraftfôrvalg handler blant annet om ytelsesnivå, mjølkekvoter og grovfôrkvalitet. Men for mange handler det også om gammel vane. Felleskjøpet jobber for å bedre bondens økonomi, og setter nå fokus på en aktuell blanding for mange, FORMEL Energi Basis. ... Les mer

Velg riktig tilskuddsfôr til geita i tørrperioden Velg riktig tilskuddsfôr til geita i tørrperioden

Mange geitbønder har nå mjølkefri. Denne perioden er viktig for geita både med tanke på å forberede seg på kjeinga og en ny laktasjon. Juret trenger også denne kvileperioden for å starte den nye laktasjonen med et friskt jur. ... Les mer

Nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere Nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere

Felleskjøpet innfører et nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere. Det kalles E-dairy-systemet, og er utviklet ved Schothorst Feed Research i Nederland. ... Les mer

Felleskjøpet og TINE med nyskapende økomelkprosjekt Felleskjøpet og TINE med nyskapende økomelkprosjekt

Felleskjøpet Agri og TINE går nå sammen om å etablere et pilotprosjekt der det skal produseres mellom 8 og 9 millioner liter økologisk melk i Østfold basert på et økofôr med nærmere 100 prosent norske råvarer.   ... Les mer

Evig forbedringsprosess Evig forbedringsprosess

Utviklingen av Felleskjøpets kraftfôr er en intensiv og evig forbedringsprosess. Her gir ekspertene i Felleskjøpet Fôrutvikling et innblikk i hva som styrer utviklingen og viktige forbedringer den siste tida. ... Les mer

Kraftfôr – myter og fakta Kraftfôr – myter og fakta

Norske kuer spiser mest norsk gras og norsk korn. Grisene spiser også mest norsk og i kraftfôret er tre fjerdedeler norsk korn. Menyen til verpehøns og kyllinger består av omlag halvparten norske og halvparten importerte råvarer. ... Les mer

Høstfôring av lam Høstfôring av lam

Dessverre har ikke lamma alltid ønska vekt når de kommer ned fra fjellet. Det kan ha vært en dårlig beitesommer og for dårlig mjølkeproduksjon på søya. En stor andel av lamma vil da ha behov for sluttfôring for å bli slaktemodne. ... Les mer

Spar pengar med riktig slåttetid Spar pengar med riktig slåttetid

Grovfôr hausta til rett tid gir deg som mjølk- og kjøtprodusent ein fôrressurs som gjer at du slepp å bruke så mykje pengar på kraftfôr. Utnytt eit godt grovfôr ved riktig bruk. ... Les mer

Snart tid for BEITESLIPP Snart tid for BEITESLIPP

Beite kan være en rimelig og god fôrressurs.Tidlig beiteslipp og god overgangsfôring gir bedre utnyttelse av grasveksten. Beitekvaliteten endrer seg utover i sesongen, og det er viktig at man velger riktig kraftfôrsort. ... Les mer

Frie fettsyrer i kumjølk Frie fettsyrer i kumjølk

Fettsyrene er bundet sammen til fettkuler, og membranen på fettkulene tilsvarer celleveggen på cellene i jurvevet. Hvis denne membranen blir brutt får vi frie fettsyrer i mjølka. ... Les mer

Gode råd gir gode resultater Gode råd gir gode resultater

Bonden er Felleskjøpets viktigste kunde. Derfor er vi opptatt av at bonden skal lykkes og oppnå resultater på gården. Vårt mål er å være den beste rådgiveren for bonden, uavhengig av driftsform. Les mer om hva vi kan bidra med. ... Les mer

Riktig fôringsstrategi gir lønnsom lammeproduksjon Riktig fôringsstrategi gir lønnsom lammeproduksjon

Strategien bør være å bruke det beste grovfôret i tida omkring og etter lamming. Riktig fôringsstrategi gir friske søyer og god lammetilvekst. ... Les mer

Sur vom gir mindre mjølk i tanken Sur vom gir mindre mjølk i tanken

Hvert måltid kua eter fører til økt syreproduksjon i vomma. Gjæring av karbohydrater frigir fettsyrer som igjen vil redusere vom-pH. Ved pH over 6,0 fungerer vomma optimalt, men faller verdien under 5,5 får vi sur vom. ... Les mer

Valg av kraftfôrstrategi Valg av kraftfôrstrategi

1. september lanserte Felleskjøpet FORMEL Energi Premium 70, et kraftfôr som kan gi høg mjølkeytelse hos kua selv om grovfôret ditt har lavt protein- og energiinnhold. Felleskjøpet har et kraftfôrslag som passer din produksjon uansett målsetning. ... Les mer

Mineralbolus til storfe på beite Mineralbolus til storfe på beite

Pluss Bolus Storfe gir dyra tilførsel av selen, kopper og flere viktige mikromineraler. Beitegraset inneholder ikke nok selen i forhold til dyras behov . ... Les mer

Unngå for lav fettprosent på beite Unngå for lav fettprosent på beite

Sommerens beite bidrar ofte til lav fettprosent i melka, her er det mye å hente økonomisk. En god regel er å gi tilskuddsfôr til dyr på beite som får mindre enn ca.5 kg kraftfôr ... Les mer

Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen! Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet Agri dekker et langstrakt geografisk område med mange ulike og skiftende vær- og føreforhold. Gjennom året møter sjåførene et spenn av utfordringer, og her er din hjelp uvurderlig. ... Les mer

Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn

Felleskjøpet utøver en omfattende kontroll og analyse for å sikre våre kunder et kraftfôr som gir dyrene best mulig produksjon og en god dyrehelse. ... Les mer

Fôring av kalv Fôring av kalv

God kalvetilvekst sikrar ytelse og tilvekst ... Les mer

Fôring av spekalv Fôring av spekalv

De første to timene etter fødsel bør kalven få i seg minst 2-3 liter råmjølk. Den første uka bør den introduseres for FORMEL Kalv for å stimulere vomutviklingen. ... Les mer

Kraftfôr til kalv Kraftfôr til kalv

Felleskjøpet tilbyr fleire typar mjølkeerstatningar og kraftfôr tilpassa kalv. ... Les mer

Lønsam oksefôring Lønsam oksefôring

God økonomi i oppfôringa av oksar er mykje avhengig av å velje rett strategi for ditt gardsbruk og ressursane du disponerer. ... Les mer