0

Forhåndsbestilling grovfôr fra Island

Forhåndsbestilling av høyensilasje fra Island - Informasjon og betingelser

Felleskjøpet Agri tilbyr sammen med Tine og Nortura høyensilasje fra Island. Det er begrenset tilgang til denne varen – dette medfører at vi ikke kan garantere at alle som melder sin interesse for fôr vil få den mengden som er ønsket. Ved særdeles stor pågang vil ikke alle være garantert å få sin bestilling.

Innkjøp av grovfôr er kostbart. Det er viktig at hver enkelt estimerer sitt behov for grovfôr og tilpasser innkjøpt mengde til en fôrplan. Høyensilasje har en næringsverdi som bør beregnes inn i fôrplanen. Kontakt din fôrrådgiver for hjelp dersom du er usikker på hvor mye grovfôr du bør kjøpe inn.

Tabell 1: Noen eksempler på fôrenhetspriser til sammenlikning

 

Høyensilasje fra Island

Tørr halm

Ammoniakk-behandlet halm

Dypplutet halm

FORMEL Fiber Grovfôrmangel (kraftfôr)

Vekt, kg

650

250

250

250

 

Tørrstoff, %

50

80

80

80

88

FEm pr kg tørrstoff

0,85

0,5

0,68

0,74

0,89

Pris pr. ball, kr

955

150

250

250

 

Frakt, kr/ball

800

300

300

300

 

Pris pr kg fôr med frakt

kr 2,70

kr 1,80

kr 2,20

kr 2,20

kr 3,65

Pris pr kg TS

kr 5,40

kr 2,25

kr 2,75

kr 2,75

kr 4,15

Pris pr FEm med frakt

kr 6,35

kr 4,50

kr 4,04

kr 3,72

kr 4,01

*Fraktpriser varierer med leveringssted

Beskrivelse av høyensilasje

Høyensilasjen er rundballer pakket i plast, ikke tilsatt ensileringsmiddel. Det er 1. eller 2. slått av islandsk eng bestående av ca. 70 % timotei og resterende en blanding av engsvingel og kløver fra ca. 40 bønder i nordre del av Island. De islandske produsentene har gyldig helsesertifisering av gården(e) som viser at de er fri fra paratuberkulose og scrapie. 

Rundballene er ikke ensartet og variasjon i størrelse, tørrstoffinnhold, antall fôrenheter per kg. tørrstoff og vekt vil forekomme. Tørrstoffet varierer mellom 40-60 % ca. 50 % i gjennomsnitt. Vekten er mellom 600 – 700 kg og gjennomsnittlig 650 kg. Det er ca. 0,85 fôrenheter per kg tørrstoff.

Pris og levering

Prisen på høyensilasjen oppgis med prisintervaller som tar hensyn til variasjoner som kommer i frakt. Per i dag er det avtalt leveranser til kai på Kambo i Østfold og Ørsta i Møre og Romsdal. Ved større etterspørsel til andre landsdeler kan andre kaier benyttes.

Det blir kun mulighet til å bestille «fulle vogntog», med ca. 36-40 rundballer og ett leveringssted per lass.

Pris levert til kai vil være mellom kr 1 500 – 1 600 per rundball (eks. mva).  Pris levert til gården vil variere fra kr 1 700 – 1 800 per rundball (eks. mva).

Levering: September – november 2018

Fra forespørsel om bestilling til ordre

For å redusere fraktkostnadene vil innkomne forespørsler om bestillinger på høyensilasje fra Island samles for å kunne planlegge effektiv transport. Du vil få en bekreftelse på mengde med tilbud på pris inkludert frakt.

Alle som legger inn forespørsel om bestilling får tilbakemelding om status på sin bestilling på SMS eller e-post.

Forespørsel om bestilling

Benytt skjema nedenfor for å registrere forespørsel om bestilling. Dersom du trenger hjelp til utfylling av skjemaet, kontakt Kundetjenesten på telefon 72505050, tast 31.

 

Fyll ut skjemaet for å registrere din forespørsel:

Felter merket med * er obligatorisk og må fylles ut.
*Leveringsadresse:

IKKE kunde i Felleskjøpet? Oppgi organisasjonsummer og bankkonto.
Dersom du ER kunde, kan du se bort fra disse to feltene.
KJØPSKVANTUM: Det er kun mulighet for å bestille i hele enheter av 40 baller.
Kjøpskvantum: VIKTIG; Oppgi ANTALL LASS (hvor ett lass er 40 baller).
* Beskriv din produksjon (må fylles ut, velg det som passer):
Betingelser:
* Godta betingelser: Jeg har lest og forstått betingelsene som er oppgitt på denne siden, og godtar betingelsene for å kunne bestille.

PERSONVERNERKLÆRING

Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du våre retningslinjer for lagring og behandling av personopplysninger. Datene slettes senest 90 dager etter at de ble sendt inn til oss.

Les pressemelding med mer informasjon:

Grovfôr fra Island til Norge av Felleskjøpet Grovfôr fra Island til Norge

Felleskjøpet Agri har i samarbeid med TINE og Nortura, inngått avtale om import av et parti ensilert grovfôr fra Island for salg i Norge. ... Les mer