Er du mjølkeprodusent, kjøttprodusent eller småfeprodusent og har en utfordrende grovfôrsituasjon?

29. og 30. august gikk Felleskjøpet Agri, TINE, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving sammen og holdt nettmøter for å gi sine beste råd. Om du ikke fikk med deg disse kan du se de ved å klikke på linkene nedenfor. Fokus i møtene var god fôrdisponering og ulike tiltak som kan gjøres i arbeidet med å legge en fôrplan for vinteren.

Nettmøtene varte én time med ca. 20 minutter presentasjon og tid for å sende inn spørsmål for svar i hele møtets lengde. Selve presentasjonene finner dere i linkene nedenfor, mens de viktigste temaene fra spørsmålene som kom inn med tilhørende svar er oppsummert her.

For spørsmål knyttet til forhold på enkeltgårder anbefaler vi å ta direkte kontakt med fagkonsulentene/rådgiverne.

Følgende nettmøter er tilgjengelig for de som ønsker å se:

For kjøttprodusenter

For småfeprodusenter

For mjølkeprodusenter