0

Temaer fra nettmøter for husdyrprodusenter

I nettmøtene for husdyrprodusenter var det muligheter for å stille spørsmål. De viktigste temaene fra spørsmålene som kom inn er oppsummert her.

Temaer fra spørsmål i nettmøte for kjøttprodusenter

Tema 1: Bruk av ubehandla og behandla halm

Det er gode erfaringer med bruk av behandla halm. Når det gjelder ubehandla halm vil dette fungere, men det kan være mer krevende å få dyra til å ete så store mengder. Energinivået er i ubehandla halm omtrent 0,50 FEm pr kg tørrstoff. Kraftfôrnivået må justeres etter hvor mye halm som spises. Siden det er mange som må fôre med ubehandlet halm i år, vil vi som selskaper lage en sak på dette som vil publiseres på www.felleskjopet.no

Tema: Fôrverdien i korngrønnfôr

Foreløpig er alt som er tatt ut som statistikk merka 1. slått. Det vil være stor variasjon ut fra høstetidspunkt og utviklingsstadium. Her må det tas fôranalyser av hvert enkelt parti. På nettsidene til Norsk Landbruksrådgivning finnes informasjon om hvordan slike prøver kan tas.

Tema: Behovet for mineraltilskudd ved lite grovfôr og bruk av halm

Ved bruk av lite grovfôr kompenseres energibehovet av kraftfôr. Da anbefales bruk av fiberrike kraftfôrblandinger, f.eks. FORMEL Biff intensiv og FORMEL Fiber Grovfôrmangel. Rasjoner med 3 kg FORMEL Biff Intensiv/5 kg FORMEL Fiber Grovfôrmangel vil gi en god mineraldekning. Ved bruk av halm som eneste grovfôr vil det være viktig å dekke opp for lavt protein- og mineralinnhold, og det kan være behov for ekstra mineraltilskudd.

Temaer fra spørsmål i nettmøte for småfeprodusenter

Tema: Behovet for mineraltilskudd ved lite grovfôr og bruk av halm

Ved bruk av lite grovfôr kompenseres energibehovet av kraftfôr. Da anbefales bruk av FORMEL Sau Intensiv. Ved bruk av halm som eneste grovfôr vil det være viktig å dekke opp for lavt protein- og mineralinnhold. Da anbefales bruk av FORMEL Sau. Frøhøy kan betegnes som et proteinfattig grovfôr tilsvarende halm.

Tema: Bruk av ubehandla og behandla halm

Det er gode erfaringer med bruk av behandla halm. Når det gjelder ubehandla halm vil dette fungere, men det kan være mer krevende å få dyra til å ete så store mengder. Energinivået er i ubehandla halm omtrent 0,50 FEm pr kg tørrstoff. Kraftfôrnivået må justeres etter hvor mye halm som spises. Siden det er mange som må fôre med ubehandlet halm i år, vil vi som selskaper lage en sak på dette som vil publiseres på www.felleskjopet.no

Tema: Fôrverdien i korngrønnfôr

Foreløpig er alt som er tatt ut som statistikk merka 1. slått. Det vil være stor variasjon ut fra høstetidspunkt og utviklingsstadium. Her må det tas fôranalyser av hvert enkelt parti. På nettsidene til Norsk Landbruksrådgivning finnes informasjon om hvordan slike prøver kan tas.

Fôring av økologiske besetninger

For økologiske besetninger er det regelverket som legger rammene for bruk av kraftfôr i rasjonen. Natura Sau Fiber vil fungere greit ved inntil 30 % grovfôrreduksjon. For mer informasjon, se artikkel om økologisk fôring her: https://www.felleskjopet.no/kraftfor/artikler/bruk-av-natura-drov-produkter-ved-lite-grovfor/