0

Alle artikler om kraftfôr til svin

Bedre skreddersøm med FORMAT slaktegrissortiment Bedre skreddersøm med FORMAT slaktegrissortiment

Felleskjøpets Slaktegrissortiment er nå delt i tre; FORMAT Vekst, FORMAT Flex og FORMAT Stjerne. ... Les mer

Slik sikrer du purka nok energi til grising Slik sikrer du purka nok energi til grising

At purka har nok energi til å gjennomføre en rask grising er avgjørende for å sikre få dødfødte og svakfødte grisunger. For å få til dette trenger purka fiber og flere fôringer per dag i forkant av grising. ... Les mer

Ny produktkatalog om desinfisering av fjørfe- og grisehus! Ny produktkatalog om desinfisering av fjørfe- og grisehus!

God rengjøring og desinfisering er viktig for både dyrenes helsetilstand og produksjonsresultatet. Formålet er å redusere smittetrykket til et så lavt nivå som immunforsvaret til hvert enkelt dyr kan tåle. ... Les mer

FORMEL – vekst og suksess i 25 år FORMEL – vekst og suksess i 25 år

FELLESKJØPETS KRAFTFÔRFABRIKK PÅ KAMBO, OKTOBER 2017: Jon Jørstad er en levende legende innen norsk kraftfôrutvikling, og går for å være hjernen bak Felleskjøpets suksessvaremerke FORMEL. I år er det 25 år siden dette varemerket ble lansert. ... Les mer

Hva gjør vi når grisen biter haler? Hva gjør vi når grisen biter haler?

God dyrevelferd hos gris er viktig både for næringas omdømme og bondens økonomi. En gris som trives presterer bedre. Både kraftfôrleverandøren og bonden bør derfor samarbeide for å unngå utfordringer som halebiting. ... Les mer

Vet du hvor mye vann dyra trenger? Vet du hvor mye vann dyra trenger?

Alle vet at vi trenger vann for å leve. Men det er fort gjort å glemme hvor mye vann dyrene våre trenger for å produsere best mulig. Minimum er ikke forenelig med å få de beste produksjonsresultatene. ... Les mer

Kontroll av kraftfôrsiloen! Kontroll av kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet anbefaler at man sjekker siloen sin med jevne mellomrom og spesielt i den varme årstiden. Nå er sommeren på hell og temperatursvingninger gjennom døgnet gjør det ekstra viktig å tenke på kontroll og rengjøring av silo. ... Les mer

Framgangen i FK Slaktegriskontroll fortsetter! Framgangen i FK Slaktegriskontroll fortsetter!

Også i år kan Felleskjøpets kunder vise til framgang på fôrforbruk og daglig tilvekst på slaktegris. Dette fremkommer av tallene i FK Slaktegriskontroll, noe som aktualiserer økt vitamin- og mineralisering i FORMAT Vekst-sortimentet. ... Les mer

Norsvin innvier ny seminstasjon Norsvin innvier ny seminstasjon

I midten av juni tar Norsvin i bruk den nye seminstasjonen, Norsvin Alfa, utenfor Hamar. Bygget har flere nye tekniske løsninger og et sterkt fokus på smittevern. Gråkjær er totalentreprenør for nybygget som vil romme 300 seminråner. ... Les mer

Nytt grisefôr fra Felleskjøpet: FORMAT Trivsel Nytt grisefôr fra Felleskjøpet: FORMAT Trivsel

FORMAT Trivsel er det nyeste tilskuddet i Felleskjøpets FORMAT – serie. Dette er en velferdsblanding som aktiviserer grisen. FORMAT Trivsel produseres som store pellets med 12 mm i diameter. ... Les mer

Laget nytt smågrisfôr etter kundens ønske Laget nytt smågrisfôr etter kundens ønske

Felleskjøpet snudde seg raskt rundt, da smågrisprodusent Olav Vold på Stange etterlyste et kraftfôr med ekstra tilskudd av vitamin E og selen. Få dager senere var fôret klart fra fabrikken på Kambo og kunne testes. Nå tilbys fôret til alle smågriskunder ... Les mer

Optimering: Best kvalitet til lavest mulig pris Optimering: Best kvalitet til lavest mulig pris

Optimering (Least cost formulation) handler om å lage næringsmessig optimale kraftfôrblandinger til ulike typer husdyr til lavest mulig pris. For å kunne gjøre dette er vi avhengig av flere faktorer. ... Les mer

FORMAT Vekst 105 Norsk: – Fra visjon til virkelighet FORMAT Vekst 105 Norsk: – Fra visjon til virkelighet

Norsvins visjon om norsk fôr til all norsk gris stiller store krav til hele svinenæringa. Som aktiv samarbeidspartner tar Felleskjøpet imot utfordringa. ... Les mer

Et purkesortiment for alle Et purkesortiment for alle

Felleskjøpets kraftfôr til purker begynner nå å bli vel utprøvd og vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette er et fôringssystem som fungerer. Purkene er kravstore og trenger veltilpasset fôr for å kunne prestere det vi forventer av dem. ... Les mer

Oppdaterte fôringsråd for slaktegris Oppdaterte fôringsråd for slaktegris

På få år har edelgrisen (Noroc) gjennomgått en rask og betydelig endring. Vi har gått fra LYLD til LYDD for få år siden, og nå har vi kommet langt i overgangen til LZDD. ... Les mer

Stor pellets til liten gris Stor pellets til liten gris

De norske purkene får stadig større kull. Smågrisene kan være ujevne i størrelsen innad i kullene og kampen ved juret kan bli tøff. ... Les mer

Fiskemel er bedre enn fiskeproteinhydrolysat i smågrisfôr Fiskemel er bedre enn fiskeproteinhydrolysat i smågrisfôr

Fiskeprotein bør inngå i kraftfôr til smågris, da fiskeprotein er både lett fordøyelig og smakelig for ung gris. Forsøk utført av Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) viser at fiskemel og fiskeensilasje fortsatt er de beste alternativene til bruk i smågrisfôr. ... Les mer

Evig forbedringsprosess Evig forbedringsprosess

Utviklingen av Felleskjøpets kraftfôr er en intensiv og evig forbedringsprosess. Her gir ekspertene i Felleskjøpet Fôrutvikling et innblikk i hva som styrer utviklingen og viktige forbedringer den siste tida. ... Les mer

Kraftfôr – myter og fakta Kraftfôr – myter og fakta

Norske kuer spiser mest norsk gras og norsk korn. Grisene spiser også mest norsk og i kraftfôret er tre fjerdedeler norsk korn. Menyen til verpehøns og kyllinger består av omlag halvparten norske og halvparten importerte råvarer. ... Les mer

AJ strøprodukter til svin, fjørfe og storfe AJ strøprodukter til svin, fjørfe og storfe

Flere av Felleskjøpets kunder har etterspurt husdyrstrø fra AJ Energi og strø. Salget av disse strøproduktene har vært godt i Felleskjøpet Rogaland Agder sitt område. ... Les mer

Vitamin E til gris i vekst Vitamin E til gris i vekst

Vi hører av og til om smågris eller slaktegris som rammes av mangel på vitamin E. Tilsynelatende frisk gris blir stivbeint eller i verste fall dør. Dette er frustrerende både for oss som fôrleverandør og dere produsenter. ... Les mer

Norsk gris på norske fôrråvarer Norsk gris på norske fôrråvarer

Norsvin har vedtatt en visjon om at all norsk gris innen fem år skal fôres fram på et fôr som inneholder 100 % norskproduserte råvarer. ... Les mer

Gode råd gir gode resultater Gode råd gir gode resultater

Bonden er Felleskjøpets viktigste kunde. Derfor er vi opptatt av at bonden skal lykkes og oppnå resultater på gården. Vårt mål er å være den beste rådgiveren for bonden, uavhengig av driftsform. Les mer om hva vi kan bidra med. ... Les mer

Gode mødre trenger også hjelp Gode mødre trenger også hjelp

TN70-purka er kommet på plass i de aller fleste besetninger, og gode produksjonsresultater lar ikke vente på seg. Man har fått færre dødfødte og purka avvenner også flere smågris. ... Les mer

Kraftfôrsortimentet til slaktegris endres Kraftfôrsortimentet til slaktegris endres

(12.11.15) Felleskjøpet Agri lanserer to nye kraftfôrblandinger, samt øker energikonsentrasjonen i en rekke blandinger til slaktegris. ... Les mer

Gi FORMAT Start 170 til smågrisen Gi FORMAT Start 170 til smågrisen

Tildeling skjer hovedsakelig i små mengder, og den virkelige effekten viser seg gjerne først etter avvenning. Økende kullstørrelse og tilvekstkrav åpner imidlertid for mer bruk av prestarter også rundt avvenning. ... Les mer

Fôring og stell av rånen Fôring og stell av rånen

Mange smågrisprodusenter har en eller to råner stående i fjøset. Rånen er en viktig samarbeidspartner i insemineringsarbeidet, men lever ellers et anonymt liv. Hvordan bør egentlig rånen fôres? ... Les mer

Økt bruksområde for FORMAT Start 170 til smågris Økt bruksområde for FORMAT Start 170 til smågris

Tildeling skjer hovedsakelig i små mengder, og den virkelige effekten viser seg gjerne først etter avvenning. Økende kullstørrelse og tilvekstkrav åpner imidlertid for mer bruk av FORMAT Start 170 også rundt avvenning. ... Les mer

Felleskjøpets produkter mot halebiting Felleskjøpets produkter mot halebiting

Sliter du med halebiting i besetningen? Vi har flere produkter det kan være verdt å prøve. ... Les mer

Sørg for god smittebeskyttelse i grisehuset Sørg for god smittebeskyttelse i grisehuset

Norske svinebesetninger har svært god helsestatus, slik håper vi det forblir i framtiden også. Her gir vi noen gode råd for på en enkel måte bidrar til holde grisehuset fritt for sykdommer. ... Les mer

Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen! Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet Agri dekker et langstrakt geografisk område med mange ulike og skiftende vær- og føreforhold. Gjennom året møter sjåførene et spenn av utfordringer, og her er din hjelp uvurderlig. ... Les mer

FK Slaktegriskontroll FK Slaktegriskontroll

Årets resultater fra felleskjøpets FK Slaktegriskontroll er klare og godtgjørelse betales ut i disse dager. Stor økning i kunder som sender oss p-rapporter gjør at vi nå har et godt tallmateriale vi bruker til å følge vårt kraftfôr ute i markedet. ... Les mer

Har du husket service på kraftfôrvalget? Har du husket service på kraftfôrvalget?

Utvalget av kraftfôrblandinger er stort, og det finnes ikke noe fasitsvar. Til grunn for samtlige blandinger ligger et betydelig forarbeid. Dette hjelper imidlertid lite hvis en ikke kjenner besetningens produksjonsresultater. ... Les mer

Med fokus på de små og svake Med fokus på de små og svake

De beste svineprodusentene gjør mye rett, hva kan vi lære av dem? ... Les mer

Roesnitter eller FORMAT Fødsel som fôrtilskudd til purker? Roesnitter eller FORMAT Fødsel som fôrtilskudd til purker?

Roesnitter er en spesielt gunstig fiberkilde til gris, særlig i drektighetsperioden. Våre kraftfôrblandinger til purker inneholder roesnitter i ulike mengder. Mest i FORMAT Løsdrift og FORMAT Fødsel, minst i fôr til diende purker ... Les mer

Vær oppmerksom på tilstrekkelig vitamintilførsel ved bruk av miljøfôr Vær oppmerksom på tilstrekkelig vitamintilførsel ved bruk av miljøfôr

Ved bruk av feil type kraftfôr eller for lite kraftfôr risikerer man at grisen får for lite av viktige vitaminer den trenger for optimal vekst og helse. ... Les mer

Ung og lovende – ta vare på ungpurka! Ung og lovende – ta vare på ungpurka!

På livsløpets startstrek møter dagens LZ-ungpurke formidable utfordringer: Flere levendefødte grisunger, jevnere smågris i kullet og en stigning i antall avvente. Samtidig skal hun ha god fôreffektivitet, og robusthet gjennom flere kull. ... Les mer

Bruker du standard kraftfôr i ditt våtfôringsanlegg? Bruker du standard kraftfôr i ditt våtfôringsanlegg?

Ved bruk av ordinært kraftfôr rettet mot tørrfôringsanlegg i våtfôringsanlegg er det er par faktorer man skal være oppmerksom på; hygienisk kvalitet og oppløsing av pellets. ... Les mer

Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn

Felleskjøpet utøver en omfattende kontroll og analyse for å sikre våre kunder et kraftfôr som gir dyrene best mulig produksjon og en god dyrehelse. ... Les mer

Hva er greia med roesnitter? Hva er greia med roesnitter?

Betfôr, betfiber, roesnitter, - kjært barn har mange navn. Hva er det som gjør roesnitter til en så god råvare til fôring av purker? ... Les mer

Tiltak mot halebiting Tiltak mot halebiting

Grisen har en naturlig utforskertrang og behov for aktiv stimulering. ... Les mer

Fôring av ungpurker i oppdrett Fôring av ungpurker i oppdrett

Ungpurker som fôres fram til bruk i bruksbesetningene bør få spesiell oppfølging. I oppdrettet legges grunnlaget for en robust og holdbar purke. Ungpurker skal ikke fôres som slaktegris. ... Les mer