Kampanjer

Pluss mjølkeerstatning gir god økonomi

Lønnsomheten kan bedres med ca. 1300 kr. per kalv ved å bruke mjølkeerstatning dersom helmjølka trengs for å fylle kvota. Les mer om dette i kalvebrosjyre side 5.

Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder

Ved mindre bruk av grovfôr og ved økt andel halm sammenliknet med normalfôring vil det lett bli tilført for lite mineraler og vitaminer. Felleskjøpet har et bredt utvalg av tilskuddsforprodukter til storfe, geit  og sau.  

Pluss Vomstabil - for rett pH i vomma

Mer bruk av kraftfôr medfører at det lettere kan oppstå lav pH - «sur vom». Pluss Vomstabil øker pH i vomma og er veldig aktuelt å bruke ved redusert grovfôrtildeling samtidig med høge kraftfôrmengder. Pluss Vomstabil inneholder bikarbonat og gjær. Pluss Vomstabil kan gis både til storfe og sau.

Mineral-og vitamintilskudd - ved halm i rasjonen

Ved bruk av halm er det ekstra viktig å passe på tildelinga av tilskuddsfôr. Mye bruk av halm i rasjonen kan gi mangel på mineraler som for eksempel magnesium. Det anbefales å bruke allsidige tilskuddsôr som Pluss Storfe, Pluss Ammeku, Pluss Storfe Mineralstein eller Pluss Storfe VM-blokk. Til sau anbefales Pluss Sau Pellets, Pluss Sau Appetitt, Pluss Sau Mineralstein eller Pluss Sau VM-blokk.

FORMEL Ammekukonsentrat

Dette produktet er tilsatt ekstra mineraler og vitaminer og kan gis med inntil 1-1,5 kg per. ku per dag.