0

Vårkampanje på kraftfôr til sau

Gjør deg klar til lamminga ved å bestille kraftfôr i god tid til den mest gunstige prisen!

Sau med to lam i fjøset

Vårens vakreste eventyr nærmer seg, og det er på tide å planlegge energiopptrappingen fram mot lamminga.
Med tanke på rasjonell produksjon og logistikk av kraftfôr kjører Felleskjøpet også denne sesongen en priskampanje på kraftfôr i forbindelse med lamminga.

  • Kampanjepris på kraftfôr til sau
  • Kampanjepris på E-vitamin
  • Kampanjepris på Lam- og kjefôrer

Priskampanje på kraftfôr til sau og lam i perioden 15. februar til 15. mai.

Rabatten gjelder følgende kraftfôrslag:

  • FORMEL Sau
  • FORMEL Sau Ekstra
  • FORMEL Sau Intensiv
  • FORMEL Lam og Natura Sau
  • Det blir i tillegg rabatt på FORMEL Sau Grov fram til 21.april
    (mer info om FORMEL Sau Grov lengre nede i teksten).

Kampanjebetingelser

  15. februar til 15. mars 15. mars til 15. mai
Bulk 10 øre i rabatt per kg 0
Storsekk (800 kg) 30 øre i rabatt per kg 10 øre i rabatt per kg
Småsekk hel pall 40 øre i rabatt per kg 20 øre i rabatt per kg

For bestilling av kampanjeordre

 

FORMEL Sau Grov

Denne spesialpelletsen er nå testet ut i to sesonger og kundene gir oss meget positive tilbakemeldinger. Produksjonen av 12 mm pellets (vanlig pellets er 4,8 mm) foregår på fabrikkene våre på Stange og i Vaksdal. Den grove pelletsen er enkel å tildele og det blir lite svinn på bakken. Overgangsfôringa fra innefôring til vårbeite blir smidig og du kan få sauen raskere ut av fjøset etter lamming.

Nytt av året er at vi opererer med to bestillingsfrister for å fange opp de geografiske forskjellene i landet. Dette er en spesialproduksjon og krever derfor sambestilling.

Produktinformasjon

Navn FORMEL Sau Grov (FK nr 10628 Bulk)
  FORMEL Sau Grov (FK nr 10630 Storsekk)
Bestillingsfrist 1.mars og 21.april (suppleringsdato)
Utleveringsdato  Leveres fortløpende 
Bestillingsmåte  Hos kundetjenesten, tlf 03520 tast 3-1 
FEm 0,96
AAT g/FEm 127
Annet Varen føres ikke i småsekk. Storsekk leveres uten innersekk! Husk å lagre storsekk innomhus for å unngå fuktskade! 

Se temaark FORMEL Sau Grov (PDF 1030 kB)

 

For bestilling av kampanjeordre

 

Nyhet! Pluss Ulla

Pluss Ulla - ny mjølkeerstatning til lam og kje

Felleskjøpet kan i tillegg til Pluss Pontus tilby Pluss Ulla denne sesongen. Pluss Ulla er prisgunstig og har samme produsent som Pluss Pontus og blir produsert i England med innslag av norsk mysepulver. Felleskjøpet solgte ca. 90 tonn av dette produktet i 2015 og det er gjort felttester både i Norge og England med gode tilbakemeldinger på produktet. Tilveksttall lå på ca. 350 g/dag under norske forhold i 2014.

Pluss Pontus har et noe høgere proteininnhold der man også kan forvente en høgere tilvekst. 

  Pluss Pontus Pluss Ulla
Protein % 24 23
Fett % 24 22,5

Mineral og vitaminer til sau

Vi minner om at sau som får mindre enn 0,5 kg med kraftfôr har behov for mineraler og vitaminer. I oversikten under finner du en oversikt over aktuelle produkter som finnes i Felleskjøpet sitt sortiment.

Her finner du mineral- og vitaminsortimentet til sau

Kommentarer