0

Kemetyl Avfetting HD

FKnr.: 50297365 | Leverandørens varenr.: 5811

Kemetyl Avfetting HD

FKnr.: 50297365 | Leverandørens varenr.: 5811
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Kemetyl Avfetting HD PRO er et kraftig konsentrert løsemiddelbasert produkt for all avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt en sterk emulgator slik at de rengjorte delene kan skylles av med vann. Tilfredsstiller kravene til vaske og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Kemetyl Avfetting HD PRO blandes gjerne ut i forholdet 1: 3 til 1:5 avhengig av grad av smuss. Påføres helst tørre flater for best effekt. Vær OBS på de sterke avfettende egenskaper og vis forsiktighet på lakkerte flater. Skader ikke metall, maling eller gummi.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av etter bruk.

BRUKSOMRÅDE
Utmerket for all tyngre avfetting av maskiner, deler, tyngre kjøretøy osv. Produktet kan blandes med Diesel, Parafin, eller WhiteSpirit i forholdet 1:3 eller 1:5 etter grad av smuss. Påfør tørre flater for best effekt. Vær OBS på de avfettende egenskaper og vis forsiktighet ved bruk på lakkerte flater.

FYSIKALSKE / KJEMISKE EGENSKAPER
Avfetting HD er en gul lettflytende væske hovedsakelig basert på alifater med karakteristisk lukt. Begrenset løsbarhet i vann. Løslig i de fleste organiske løsningsmidler. Under normale forhold er produktet stabilt men skal oppbevares adskilt fra okiderende stoffer. Flammepunkt: 65 ºC Egenvekt: (20 ºC) 0,809g/cm3.

MILJØ OG SIKKERHET
Avfetting HD er helseskadelig og miljøskadelig. Ved svelging ikke framkall brekninger og kontakt snarest
GIFTINFORMASJONSENTERET eller lege. Skal håndteres i henhold til forskriftene på det sikkerhetsdatablad som følger med leveransen. Tensidene som finnes i produktet er Biologisk lett nedbrytbare.

TRANSPORTKLASSIFISERING
Dette produkt er ikke klassifisert i henhold til ADR/RID/IMDC/ATA. Se sikkerhetsdatablad.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Kemetyl Avfetting HD PRO er et kraftig konsentrert løsemiddelbasert produkt for all avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt en sterk emulgator slik at de rengjorte delene kan skylles av med vann. Tilfredsstiller kravene til vaske og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Kemetyl Avfetting HD PRO blandes gjerne ut i forholdet 1: 3 til 1:5 avhengig av grad av smuss. Påføres helst tørre flater for best effekt. Vær OBS på de sterke avfettende egenskaper og vis forsiktighet på lakkerte flater. Skader ikke metall, maling eller gummi.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av etter bruk.

BRUKSOMRÅDE
Utmerket for all tyngre avfetting av maskiner, deler, tyngre kjøretøy osv. Produktet kan blandes med Diesel, Parafin, eller WhiteSpirit i forholdet 1:3 eller 1:5 etter grad av smuss. Påfør tørre flater for best effekt. Vær OBS på de avfettende egenskaper og vis forsiktighet ved bruk på lakkerte flater.

FYSIKALSKE / KJEMISKE EGENSKAPER
Avfetting HD er en gul lettflytende væske hovedsakelig basert på alifater med karakteristisk lukt. Begrenset løsbarhet i vann. Løslig i de fleste organiske løsningsmidler. Under normale forhold er produktet stabilt men skal oppbevares adskilt fra okiderende stoffer. Flammepunkt: 65 ºC Egenvekt: (20 ºC) 0,809g/cm3.

MILJØ OG SIKKERHET
Avfetting HD er helseskadelig og miljøskadelig. Ved svelging ikke framkall brekninger og kontakt snarest
GIFTINFORMASJONSENTERET eller lege. Skal håndteres i henhold til forskriftene på det sikkerhetsdatablad som følger med leveransen. Tensidene som finnes i produktet er Biologisk lett nedbrytbare.

TRANSPORTKLASSIFISERING
Dette produkt er ikke klassifisert i henhold til ADR/RID/IMDC/ATA. Se sikkerhetsdatablad.
Les flere detaljer