0

Kemetyl Avfetting Micro

FKnr.: 50297367 | Leverandørens varenr.: 5821

Kemetyl Avfetting Micro

FKnr.: 50297367 | Leverandørens varenr.: 5821

7 336,05

(5 868,84 ekskl. mva)

Kun Hent i butikk – sjekk lagerstatus i butikk

Frakt og leveringsbetingelser | Returinformasjon

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kemetyl Avfetting Micro PRO er en kraftig mikroemulsjon for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett og veisalt fra alle typer overflater. Kemetyl Avfetting Micro er en kraftig mikroemulsjon for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett og veisalt fra alle typer overflater. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann. Avfetting Micro er lavtskummende og spesielt utviklet for effektiv fjerning av smuss i vinterhalvåret.

Anvendes til vask og avfetting i automatvasker. Fungerer utmerket som høytrykksvask så vel som manuell vask. Er utmerket som et universalrengjøringsmiddel siden det passer til en lang rekke bruksområder. Spesielt som forvask i bilvaskemaskiner, kapell- og lastebilvask og generell høytrykksvask.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av etter bruk.

BRUKSOMRÅDE 
Er utmerket som et universalrengjøringsmiddel siden det passer til en lang rekke bruksområder. Spesielt som Forvask i bilvaskemaskiner, Kapell og lastebil vask og generell høytrykksvask.
Blandeforhold: Sommer/lLite skitt Vinter/ skittent Motorvask 1: 20 – (40%) 1:10 1:5

FYSIKALSKE / KJEMISKE EGENSKAPER
Avfetting micro er en lysegul lettflytende væske med karakteristisk lukt. Det er en microemulsjon hovedsakelig basert på vann, alifater og tensider. Løselig i vann og med de fleste organiske løsemidler. Produktet er stabilt under normale forhold , men skal oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer. pH-verdi 11,35 Egenvekt( 20°C) 0,809g/cm3.

MILJØ OG SIKKERHET Avfetting Micro er helseskadelig og kan forårsake øyeskader ved søl. Ved svelging ikke framkall brekninger og kontakt snarest GIFTINFORMASJONSENTERET eller lege. Skal håndteres i henhold til forskriftene på det sikkerhetsdatablad som følger med leveransen. De tensider som finnes i produktet er Biologisk lett nedbrytbare.

TRANSPORTKLASSIFISERING
Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til ADR/RID. Se sikkerhetsdatablad.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kemetyl Avfetting Micro PRO er en kraftig mikroemulsjon for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett og veisalt fra alle typer overflater. Kemetyl Avfetting Micro er en kraftig mikroemulsjon for fjerning av asfalt, olje, tjære, fett og veisalt fra alle typer overflater. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann. Avfetting Micro er lavtskummende og spesielt utviklet for effektiv fjerning av smuss i vinterhalvåret.

Anvendes til vask og avfetting i automatvasker. Fungerer utmerket som høytrykksvask så vel som manuell vask. Er utmerket som et universalrengjøringsmiddel siden det passer til en lang rekke bruksområder. Spesielt som forvask i bilvaskemaskiner, kapell- og lastebilvask og generell høytrykksvask.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av etter bruk.

BRUKSOMRÅDE 
Er utmerket som et universalrengjøringsmiddel siden det passer til en lang rekke bruksområder. Spesielt som Forvask i bilvaskemaskiner, Kapell og lastebil vask og generell høytrykksvask.
Blandeforhold: Sommer/lLite skitt Vinter/ skittent Motorvask 1: 20 – (40%) 1:10 1:5

FYSIKALSKE / KJEMISKE EGENSKAPER
Avfetting micro er en lysegul lettflytende væske med karakteristisk lukt. Det er en microemulsjon hovedsakelig basert på vann, alifater og tensider. Løselig i vann og med de fleste organiske løsemidler. Produktet er stabilt under normale forhold , men skal oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer. pH-verdi 11,35 Egenvekt( 20°C) 0,809g/cm3.

MILJØ OG SIKKERHET Avfetting Micro er helseskadelig og kan forårsake øyeskader ved søl. Ved svelging ikke framkall brekninger og kontakt snarest GIFTINFORMASJONSENTERET eller lege. Skal håndteres i henhold til forskriftene på det sikkerhetsdatablad som følger med leveransen. De tensider som finnes i produktet er Biologisk lett nedbrytbare.

TRANSPORTKLASSIFISERING
Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til ADR/RID. Se sikkerhetsdatablad.

Les flere detaljer