0

Kemetyl Avfetting mix 200 ltr

FKnr.: 50299857 | Leverandørens varenr.: FE727

Kemetyl Avfetting mix 200 ltr

FKnr.: 50299857 | Leverandørens varenr.: FE727
  • For avfetting av oljetilsmussede flater
  • Skader ikke metall, maling eller gummi
  • Klar til bruk
  • Kan skylles av med vann

79 695,-

(63 756,- ekskl. mva)

Kun Hent i butikk – sjekk lagerstatus i butikk

Frakt og leveringsbetingelser | Returinformasjon
  • For avfetting av oljetilsmussede flater
  • Skader ikke metall, maling eller gummi
  • Klar til bruk
  • Kan skylles av med vann

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kemetyl Avfetting mix er et kraftig, ferdigblandet løsemiddelbasert produkt for avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann.

Tilfredsstiller kravene til vaske og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Skader ikke metall, maling eller gummi.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av etter bruk.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H372 cns inh - Forårsaker skader på sentralnervesystemet ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding

Bruksområde
Utmerket for all tyngre avfetting av maskiner, deler, tyngre kjøretøy osv. Påfør tørre flater for best effekt. Vær OBS på de avfettende egenskaper og vis forsiktighet ved bruk på lakkerte flater

Fysikalske / kjemiske egenskaper
Avfetting Mix er en gul lettflytende væske hovedsakelig basert på alifater med karakteristisk lukt. Begrenset løselighet i vann. Løselig i de fleste organiske løsemidler. Under normale forhold er produktet stabilt men skal oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer. Flammepunkt 65 ºC Egenvekt(20 ºC) 0,809g/cm3

Miljø og sikkerhet
Avfetting HD er helseskadelig og miljøskadelig

Giftinformasjon
Ved svelging ikke framkall brekninger og kontakt snarest giftinformasjonsenteret eller lege. Skal håndteres i henhold til forskriftene på det sikkerhetsdatablad som følger med leveransen. Tensidene som finnes i produktet er Biologisk lett nedbrytbare.

Transportklassifisering
Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til ADR/RID/IMDC/ATA Se sikkerhetsdatablad.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kemetyl Avfetting mix er et kraftig, ferdigblandet løsemiddelbasert produkt for avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann.

Tilfredsstiller kravene til vaske og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Skader ikke metall, maling eller gummi.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av etter bruk.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H372 cns inh - Forårsaker skader på sentralnervesystemet ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding

Bruksområde
Utmerket for all tyngre avfetting av maskiner, deler, tyngre kjøretøy osv. Påfør tørre flater for best effekt. Vær OBS på de avfettende egenskaper og vis forsiktighet ved bruk på lakkerte flater

Fysikalske / kjemiske egenskaper
Avfetting Mix er en gul lettflytende væske hovedsakelig basert på alifater med karakteristisk lukt. Begrenset løselighet i vann. Løselig i de fleste organiske løsemidler. Under normale forhold er produktet stabilt men skal oppbevares adskilt fra oksiderende stoffer. Flammepunkt 65 ºC Egenvekt(20 ºC) 0,809g/cm3

Miljø og sikkerhet
Avfetting HD er helseskadelig og miljøskadelig

Giftinformasjon
Ved svelging ikke framkall brekninger og kontakt snarest giftinformasjonsenteret eller lege. Skal håndteres i henhold til forskriftene på det sikkerhetsdatablad som følger med leveransen. Tensidene som finnes i produktet er Biologisk lett nedbrytbare.

Transportklassifisering
Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til ADR/RID/IMDC/ATA Se sikkerhetsdatablad.

Les flere detaljer