0

Rødkløver Lea

FKnr.: 30801 | Leverandørens varenr.: 30801

Rødkløver Lea

FKnr.: 30801 | Leverandørens varenr.: 30801
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Norsk diploid sort som gir stor avling og har god overvintringsevne. Best egnet i Sør- og Midt-Norge.

Rødkløver, Trifolium pratense L., er kravfull og trives best på mold- og leirholdig jord med god vanntilgang og pH mellom 6 og 7. Rødkløver hører hjemme i eng når en nytter normal eller sein slåttetid. Ved svak gjødsling kan rødkløver dominere kraftig og tilføre nitrogen gjennom nitrogensamlende rhizobiumbakterier på røtene. Kløver gir et rikt tilskudd til fôrkvaliteten i enga.

Den tåler godt flere gangers høsting, men tåler dårlig sein slått og beiting. Unngå å sprøyte bort kløveren i gjenlegget. Bruk ugrasmiddel som skåner kløveren. 

Pakning: 5 kg.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Norsk diploid sort som gir stor avling og har god overvintringsevne. Best egnet i Sør- og Midt-Norge.

Rødkløver, Trifolium pratense L., er kravfull og trives best på mold- og leirholdig jord med god vanntilgang og pH mellom 6 og 7. Rødkløver hører hjemme i eng når en nytter normal eller sein slåttetid. Ved svak gjødsling kan rødkløver dominere kraftig og tilføre nitrogen gjennom nitrogensamlende rhizobiumbakterier på røtene. Kløver gir et rikt tilskudd til fôrkvaliteten i enga.

Den tåler godt flere gangers høsting, men tåler dårlig sein slått og beiting. Unngå å sprøyte bort kløveren i gjenlegget. Bruk ugrasmiddel som skåner kløveren. 

Pakning: 5 kg.
Les flere detaljer