0

Spire Surfôr Nord

FKnr.: 32893 | Leverandørens varenr.: 32893

Spire Surfôr Nord

FKnr.: 32893 | Leverandørens varenr.: 32893
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Den mest hardføre surfôrblandinga. Passar i Troms og Finnmark. Sjeldan meir enn ei avling og noko beiting. Hardfør timotei og engsvingel – utan kløver.

Såmengde: 2,0 - 3,0 kg/daa
Pakning: 10 kg

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Den mest hardføre surfôrblandinga. Passar i Troms og Finnmark. Sjeldan meir enn ei avling og noko beiting. Hardfør timotei og engsvingel – utan kløver.

Såmengde: 2,0 - 3,0 kg/daa
Pakning: 10 kg

Les flere detaljer