0

Spire Raigras flerårig Fia

FKnr.: 30526 | Leverandørens varenr.: 30526

Spire Raigras flerårig Fia

FKnr.: 30526 | Leverandørens varenr.: 30526
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Halvtidlig tetraploid norsk sort som gir god avling med god kvalitet. God overvintringsevne i forhold til andre raigras. 

Fleirårig raigras, Lolium perenne L., trives best på næringsrik jord med jevn tilgang på vann. Raigras etablerer seg fort og kan gi store avlinger av fôr med høy fôrverdi og høyt innhold av protein og sukker. Eng med stort innslag av raigras har lavt tørrstoffinnhold og kan med fordel fortørkes før ensilering. Ved tidlig slått er innholdet av trevler lavt, men ved sein slått blir fôrverdien redusert.

Arten er lite vintersterk. Best overvintring oppnår en ved forsiktig gjødsling sent i sesongen og fornuftig avpussing i rimelig tid før vinteren. Raigras egner seg godt til ensilering, nullbeiting og beiting.

Såmengde 3,0-4,0 kg/daa. 

Pakning: 25 kg.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Halvtidlig tetraploid norsk sort som gir god avling med god kvalitet. God overvintringsevne i forhold til andre raigras. 

Fleirårig raigras, Lolium perenne L., trives best på næringsrik jord med jevn tilgang på vann. Raigras etablerer seg fort og kan gi store avlinger av fôr med høy fôrverdi og høyt innhold av protein og sukker. Eng med stort innslag av raigras har lavt tørrstoffinnhold og kan med fordel fortørkes før ensilering. Ved tidlig slått er innholdet av trevler lavt, men ved sein slått blir fôrverdien redusert.

Arten er lite vintersterk. Best overvintring oppnår en ved forsiktig gjødsling sent i sesongen og fornuftig avpussing i rimelig tid før vinteren. Raigras egner seg godt til ensilering, nullbeiting og beiting.

Såmengde 3,0-4,0 kg/daa. 

Pakning: 25 kg.
Les flere detaljer