0

Spire Hundegras Frisk

FKnr.: 31211 | Leverandørens varenr.: 31211

Spire Hundegras Frisk

FKnr.: 31211 | Leverandørens varenr.: 31211
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Sørnorsk sort med stort avlingspotensiale. Aktuell over det meste av landet. Mindre utsatt for bladflekksjukdommer enn andre hundegrassorter.  

Hundegras, Dactylis glomerata L., er et flerårig bladgras som tåler en del tørke og skygge, men trives ikke på skarp sandjord og lite omdanna myr. Varig under gode klimaforhold, men tåler dårlig isdekke og vårfrost.

Hundegras konkurrerer lett ut andre grasartar i ei blandingseng. Hundegras skyter svært tidlig og kvaliteten blir fort redusert ved utsatt høsting. Arten har vært lett mottakelig for soppsjukdommar og virus som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåttar i de tidligste områdene, kan det forventes stor avling og brukbar fôrkvalitet.

Såmengde 3,0-3,5 kg/daa.

Pakning: 10 kg. 
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Sørnorsk sort med stort avlingspotensiale. Aktuell over det meste av landet. Mindre utsatt for bladflekksjukdommer enn andre hundegrassorter.  

Hundegras, Dactylis glomerata L., er et flerårig bladgras som tåler en del tørke og skygge, men trives ikke på skarp sandjord og lite omdanna myr. Varig under gode klimaforhold, men tåler dårlig isdekke og vårfrost.

Hundegras konkurrerer lett ut andre grasartar i ei blandingseng. Hundegras skyter svært tidlig og kvaliteten blir fort redusert ved utsatt høsting. Arten har vært lett mottakelig for soppsjukdommar og virus som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåttar i de tidligste områdene, kan det forventes stor avling og brukbar fôrkvalitet.

Såmengde 3,0-3,5 kg/daa.

Pakning: 10 kg. 
Les flere detaljer