0

Spire Timotei Grindstad

FKnr.: 31065 | Leverandørens varenr.: 31065

Spire Timotei Grindstad

FKnr.: 31065 | Leverandørens varenr.: 31065
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Sørnorsk vintersterk sort som gir stor førsteslått samtidig med svært god gjenvekstevne. Hovedsort i Sør- og Midt-Norge. Velegnet til høy og surfôr. 

Timotei, Phleum pratense L., er et flerårig tuedannende strågras som trives best på moldrik jord i god hevd. Timotei vokser også godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Timotei krever jamn og rikelig vanntilgang for å gi stor avling. Den er vinterherdig og toler frost og snødekke.

Timotei egner seg godt i rein­bestand, men blanding med andre grasarter og belgvekster gir som oftest bedre eng. Timotei gir smakelig fôr av god kvalitet og egner seg godt til høy og ensilering. Tidlig og ofte slått gjør at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og høst.  

Såmengde 2,0-3,0 kg/daa.

Pakning: 10 kg.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Sørnorsk vintersterk sort som gir stor førsteslått samtidig med svært god gjenvekstevne. Hovedsort i Sør- og Midt-Norge. Velegnet til høy og surfôr. 

Timotei, Phleum pratense L., er et flerårig tuedannende strågras som trives best på moldrik jord i god hevd. Timotei vokser også godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Timotei krever jamn og rikelig vanntilgang for å gi stor avling. Den er vinterherdig og toler frost og snødekke.

Timotei egner seg godt i rein­bestand, men blanding med andre grasarter og belgvekster gir som oftest bedre eng. Timotei gir smakelig fôr av god kvalitet og egner seg godt til høy og ensilering. Tidlig og ofte slått gjør at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og høst.  

Såmengde 2,0-3,0 kg/daa.

Pakning: 10 kg.

Les flere detaljer