0

Spire Timotei Noreng

FKnr.: 31080 | Leverandørens varenr.: 31080

Spire Timotei Noreng

FKnr.: 31080 | Leverandørens varenr.: 31080
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Den mest vinterherdige nordnorske sorten. Aktuell i de nordligste fylkene og til dels i fjelltraktene i Sør-Norge. Nordeng gir stor førsteslått, men har relativt liten gjenvekstevne.

Timotei  Phleum pratense L., er et flerårig tuedannende strågras som trives best på moldrik jord i god hevd. Timotei vokser òg godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Timotei krever jamn og rikelig vann­tilgang for å gi stor avling. Den er vinterherdig og toler frost og snødekke.

Timotei egner seg godt i rein­bestand, men blanding med andre grasarter og belgvekster gir som oftest bedre eng. Timotei gir smakelig fôr av god kvalitet og egner seg godt til høy og ensilering. Tidlig og ofte slått gjør at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og høst.  

Såmengde 2,0-3,0 kg/daa.

Pakning: 10 kg.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Den mest vinterherdige nordnorske sorten. Aktuell i de nordligste fylkene og til dels i fjelltraktene i Sør-Norge. Nordeng gir stor førsteslått, men har relativt liten gjenvekstevne.

Timotei  Phleum pratense L., er et flerårig tuedannende strågras som trives best på moldrik jord i god hevd. Timotei vokser òg godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Timotei krever jamn og rikelig vann­tilgang for å gi stor avling. Den er vinterherdig og toler frost og snødekke.

Timotei egner seg godt i rein­bestand, men blanding med andre grasarter og belgvekster gir som oftest bedre eng. Timotei gir smakelig fôr av god kvalitet og egner seg godt til høy og ensilering. Tidlig og ofte slått gjør at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og høst.  

Såmengde 2,0-3,0 kg/daa.

Pakning: 10 kg.
Les flere detaljer