0

Yara Fullgjødsel 25-2-6 - 600 kg

FKnr.: 50607 | Leverandørens varenr.: R011PJ285P78A

Yara Fullgjødsel 25-2-6 - 600 kg

FKnr.: 50607 | Leverandørens varenr.: R011PJ285P78A
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. 

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler.
Gjødsel kan bestilles på MinSide, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Nitrogen- og svovelrik gjødsel med lavt innhold av fosfor og kalium, men med høyt innhold av svovel. Velegnet til korn- og oljevekster på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand.

Aktuell på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller en kaliumrik gjødsel om våren. Benyttes også i betydelig grad ved delgjødsling i sesongen.

Granulert vare fra Glomfjord og Verdal, og prillet fra Kambo og Herøya. 

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler.
Gjødsel kan bestilles på MinSide, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.
Les flere detaljer