0

Spire Grønforert Bohatyr

FKnr.: 30543 | Leverandørens varenr.: 30543

Spire Grønforert Bohatyr

FKnr.: 30543 | Leverandørens varenr.: 30543
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Yterik sort med fullt utviklede blader og hvite blomster. Bohatyr dekker godt mot ugras. 

Grønfôrert, Pisum satívum L., er ettårig. Det blir dyrka både konvensjonelle, halvt bladløse og bladløse ertersorter. Konvensjonelle erter har alle blad intakt. De halvt bladløse typene har omdanna småbladene til slyngtråder, mens stengelbladene er uforandret. Hos de helt bladløse typene er også stengelbladene svært redusert.

Erter inneholder tanniner (bitterstoff) som kan gi problemer med fordøying og redusere smaken på fôret. Erter med hvite blomster har lavt innhold av tanniner, mens sorter med farga blomster har høyt innhold. Erter krever jord i god hevd, med god tilgang på vann og pH over 6.

Det bør ikke dyrkes erter på same skifte oftere enn hvert 6. år. I blanding kan dyrkingspausen redusers til 4 år. Erter må ha god spireråme.

Såmengde 15-20 kg/daa. 
Pakning: 25 kg.
 
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Yterik sort med fullt utviklede blader og hvite blomster. Bohatyr dekker godt mot ugras. 

Grønfôrert, Pisum satívum L., er ettårig. Det blir dyrka både konvensjonelle, halvt bladløse og bladløse ertersorter. Konvensjonelle erter har alle blad intakt. De halvt bladløse typene har omdanna småbladene til slyngtråder, mens stengelbladene er uforandret. Hos de helt bladløse typene er også stengelbladene svært redusert.

Erter inneholder tanniner (bitterstoff) som kan gi problemer med fordøying og redusere smaken på fôret. Erter med hvite blomster har lavt innhold av tanniner, mens sorter med farga blomster har høyt innhold. Erter krever jord i god hevd, med god tilgang på vann og pH over 6.

Det bør ikke dyrkes erter på same skifte oftere enn hvert 6. år. I blanding kan dyrkingspausen redusers til 4 år. Erter må ha god spireråme.

Såmengde 15-20 kg/daa. 
Pakning: 25 kg.
 
Les flere detaljer