0

Breivikkalk

FKnr.: 55402 | Leverandørens varenr.: 126305

Breivikkalk

FKnr.: 55402 | Leverandørens varenr.: 126305
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Breivik Fin grovkalk er ein fin grovkalk som er lett å spreie og eit allsidig nytta kalkingsmiddel der jorda er utan trong for særleg tilførsel av Mg. Breivikkalk er ikkje fullt så rasktverkande som og gir litt mindre totalverknad enn kalksteinsmjøl, men kalktapet ved utvasking blir redusert på jord med lita bindingsevne (skarp sand- og siltjord) og ved store nedbørsmengder. Produktet kan nyttast både i jordbruk, hagebruk, park/grøntareal og skogbruk.

Har du spørsmål om kalk, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Breivik Fin grovkalk er ein fin grovkalk som er lett å spreie og eit allsidig nytta kalkingsmiddel der jorda er utan trong for særleg tilførsel av Mg. Breivikkalk er ikkje fullt så rasktverkande som og gir litt mindre totalverknad enn kalksteinsmjøl, men kalktapet ved utvasking blir redusert på jord med lita bindingsevne (skarp sand- og siltjord) og ved store nedbørsmengder. Produktet kan nyttast både i jordbruk, hagebruk, park/grøntareal og skogbruk.

Har du spørsmål om kalk, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. 

 

Les flere detaljer