0

Breivikkalk

FKnr.: 55401 | Leverandørens varenr.: 126306

Breivikkalk

FKnr.: 55401 | Leverandørens varenr.: 126306
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Breivik Fin grovkalk er ein fin grovkalk som er lett å spreie og eit allsidig nytta kalkingsmiddel der jorda er utan trong for særleg tilførsel av Mg. Breivikkalk er ikkje fullt så rasktverkande som og gir litt mindre totalverknad enn kalksteinsmjøl, men kalktapet ved utvasking blir redusert på jord med lita bindingsevne (skarp sand- og siltjord) og ved store nedbørsmengder. Produktet kan nyttast både i jordbruk, hagebruk, park/grøntareal og skogbruk.

Har du spørsmål om kalk, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. 

 
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Breivik Fin grovkalk er ein fin grovkalk som er lett å spreie og eit allsidig nytta kalkingsmiddel der jorda er utan trong for særleg tilførsel av Mg. Breivikkalk er ikkje fullt så rasktverkande som og gir litt mindre totalverknad enn kalksteinsmjøl, men kalktapet ved utvasking blir redusert på jord med lita bindingsevne (skarp sand- og siltjord) og ved store nedbørsmengder. Produktet kan nyttast både i jordbruk, hagebruk, park/grøntareal og skogbruk.

Har du spørsmål om kalk, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. 

 
Les flere detaljer