For å redusere faren for mugg i halm som ikke er lagringstørr, har Felleskjøpet nå et nytt produkt som tilsettes med vanlig pumpeutstyr for ensileringsmidler under pressing.