0

Kofasil LP

FKnr.: 18172 | Leverandørens varenr.: PR016L9TA

Kofasil LP

FKnr.: 18172 | Leverandørens varenr.: PR016L9TA
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kofasil®LP er et middel som inneholder natriumnitritt, hexamin og natriumbesoat. Middelet er dermed meget effektivt mot clostridier, liseria og ande uønskede mikroorganismer som naturlig finnes på graset, men som har en liten innvirkning på de naturlige melkesyrebakteriene. Melkesyrebakteriene får dermed jobbe uforstyrret uten å måtte kjempe mot uønskede bakterier. I tur gir dette en rask pH senkning uten et stort forbruk av næringsstoffer. Både sukker og proteinverdier forblir derfor i stor grad i sin opprinnelige form. Produktet inneholder også noe natriumbesoat for bedret lagringsstabilitet.  

Kofasil®LP er ikke etsende eller korroderende og vil dermed gi et svært godt surfôr uten noen ekstra slitasje på utsyr.

Kofasil®LP anbefales ved tørrstoff opp til 35 %. Anbefalt dosering er 2-3 liter pr tonn, se produktdatablad. Dette gir en effektiv høsting med lite skifte av kanner/fat.

Kofasil®Lp leveres i kanner, fat og pallekontainer.

Kofasil®LP kan ikke brukes i økologisk landbruk. Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.

Kofasil®LP skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.

Kofasil®LP skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret. Kofasil®LP er merket helseskadelig 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kofasil®LP er et middel som inneholder natriumnitritt, hexamin og natriumbesoat. Middelet er dermed meget effektivt mot clostridier, liseria og ande uønskede mikroorganismer som naturlig finnes på graset, men som har en liten innvirkning på de naturlige melkesyrebakteriene. Melkesyrebakteriene får dermed jobbe uforstyrret uten å måtte kjempe mot uønskede bakterier. I tur gir dette en rask pH senkning uten et stort forbruk av næringsstoffer. Både sukker og proteinverdier forblir derfor i stor grad i sin opprinnelige form. Produktet inneholder også noe natriumbesoat for bedret lagringsstabilitet.  

Kofasil®LP er ikke etsende eller korroderende og vil dermed gi et svært godt surfôr uten noen ekstra slitasje på utsyr.

Kofasil®LP anbefales ved tørrstoff opp til 35 %. Anbefalt dosering er 2-3 liter pr tonn, se produktdatablad. Dette gir en effektiv høsting med lite skifte av kanner/fat.

Kofasil®Lp leveres i kanner, fat og pallekontainer.

Kofasil®LP kan ikke brukes i økologisk landbruk. Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.

Kofasil®LP skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.

Kofasil®LP skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret. Kofasil®LP er merket helseskadelig 

Les flere detaljer