0

Kofasil Ultra

FKnr.: 18057 | Leverandørens varenr.: PR017L9TA

Kofasil Ultra

FKnr.: 18057 | Leverandørens varenr.: PR017L9TA
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kofasil®Ultra inneholder natriumnitritt, hexamin, natriumbesoat og natriumnitritt. Middelet har en sammensetning som gir en meget god beskyttelse mot klostridier, listeria, samt mugg og gjærsopp. Middelet har likevel svært liten effekt på de naturlige melkesyrebakteriene som finnes på graset. Man får dermed en rask pH senkning uten at forbruket av næringsstoff som sukker og protein blir stort.

Kofasil®Ultra gir også en svært god beskyttelse mot mugg og varmegang grunnet sitt innhold av natriumbesoat og natriumpropionat. Fôret får dermed en klart bedre hygienisk kvalitet. Gi også en redusert fare for etanolgjæring.

Kofasil®Ultra er verken korrosivt eller etsende og man får dermed et svært godt surfôr uten ekstra slitasje på utstyr.  Saltbaserte midler bør være det foretrukne middelet i fortørkede rundballer dersom man ikke ønsker å bruke Ensil®midler.

Kofasil®Ultra anbefales ved tørrstoff fra 30-60 %, med en dosering fra 3-4 l liter pr tonn. Kofasil®Ultra leveres i kanner, fat og pallekontainer. Kofasil®Ultra kan ikke brukes i økologisk landbruk.

Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.

Kofasil®Ultra skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.

Kofasil®Ultra skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret. Kofasil®Ultra er merket helseskadelig. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kofasil®Ultra inneholder natriumnitritt, hexamin, natriumbesoat og natriumnitritt. Middelet har en sammensetning som gir en meget god beskyttelse mot klostridier, listeria, samt mugg og gjærsopp. Middelet har likevel svært liten effekt på de naturlige melkesyrebakteriene som finnes på graset. Man får dermed en rask pH senkning uten at forbruket av næringsstoff som sukker og protein blir stort.

Kofasil®Ultra gir også en svært god beskyttelse mot mugg og varmegang grunnet sitt innhold av natriumbesoat og natriumpropionat. Fôret får dermed en klart bedre hygienisk kvalitet. Gi også en redusert fare for etanolgjæring.

Kofasil®Ultra er verken korrosivt eller etsende og man får dermed et svært godt surfôr uten ekstra slitasje på utstyr.  Saltbaserte midler bør være det foretrukne middelet i fortørkede rundballer dersom man ikke ønsker å bruke Ensil®midler.

Kofasil®Ultra anbefales ved tørrstoff fra 30-60 %, med en dosering fra 3-4 l liter pr tonn. Kofasil®Ultra leveres i kanner, fat og pallekontainer. Kofasil®Ultra kan ikke brukes i økologisk landbruk.

Behandlingsfristen før man bruker fôret er 4 uker etter høsting da innholdet av nitritt er høyt.

Kofasil®Ultra skal ikke brukes i tårnsilo eller andre silosystem med dårlig lufting.

Kofasil®Ultra skal ikke blandes med syreprodukter, hverken i emballasjen eller i surfôret. Kofasil®Ultra er merket helseskadelig. 

Les flere detaljer