0

Gramitrel 10 ltr

FKnr.: 60205 | Leverandørens varenr.: R011PYP51MYCC

Gramitrel 10 ltr

FKnr.: 60205 | Leverandørens varenr.: R011PYP51MYCC
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.

Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet.

Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bred- spektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:

1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.

2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrek- kelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.

Dose: 200 ml/daa ved begynnende streking. I tillegg kan en ha på 100 ml/daa ved sen ugrasspøyting. Innhold: 3,9 % N, 9,1 % Mg, 3,0 % Cu, 9,1 % Mn og 4,9 % Zn.

Siste endring februar 2016.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn.

Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet.

Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket. Bruk av bred- spektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:

1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.

2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrek- kelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt.

Dose: 200 ml/daa ved begynnende streking. I tillegg kan en ha på 100 ml/daa ved sen ugrasspøyting. Innhold: 3,9 % N, 9,1 % Mg, 3,0 % Cu, 9,1 % Mn og 4,9 % Zn.

Siste endring februar 2016.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer