0

Biowet 5 ltr

FKnr.: 68814 | Leverandørens varenr.: FEL001

Biowet 5 ltr

FKnr.: 68814 | Leverandørens varenr.: FEL001
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Klebemiddel til bruk sammen med visse ugras- og vekstregulerende midler i jord- og hagebruksvekster.

Det skal kun brukes der det er angitt på etiketten til plantevernmiddelet, bl.a. Ally, Ecxpress Gold/CDQ, Express, Titus, CCC 750, Gratil, Puma Extra, Hussar og Reglone/Retro. Nedsetter overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokslag. Frarådes brukt i veksthuskulturer. Rystes før bruk.

Innhold: 800 g alkoholetoxilatpropoxilat/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
  • Virkningsforhold
    • Innhold 800 g alkoholetoxilatpropoxilat/l
    • Lagring Frostfritt
    • Dose 50 ml/100 l sprøytevæske. 100 ml/100 l sprøytevæske (Reglone/Retro, Titus)
    • Avgiftsklasse 0
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Klebemiddel til bruk sammen med visse ugras- og vekstregulerende midler i jord- og hagebruksvekster.

Det skal kun brukes der det er angitt på etiketten til plantevernmiddelet, bl.a. Ally, Ecxpress Gold/CDQ, Express, Titus, CCC 750, Gratil, Puma Extra, Hussar og Reglone/Retro. Nedsetter overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokslag. Frarådes brukt i veksthuskulturer. Rystes før bruk.

Innhold: 800 g alkoholetoxilatpropoxilat/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer