0

Biscaya OD 240 3 ltr

FKnr.: 64242 | Leverandørens varenr.: 79908954

Biscaya OD 240 3 ltr

FKnr.: 64242 | Leverandørens varenr.: 79908954
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønner til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.

Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har vist effekt mot lus,kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminèrfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Effekten mot teger er ikke klarlagt. Biscaya er skånsom ovenfor de fleste nyttedyr inklusiv rovmidd. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virknings­mekanisme enn pyretroidene (Karate, Fastac, Sumi Alpha, Decis), og Biscaya er en resistensbryter overfor disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig.

Biscaya er ikke spesielt tem­peraturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Under normale vekstforhold vil virkningstiden være ca 1 uke. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl 0400 til kl 2300 dersom temperaturen overskrider 10 ºC, eller kl 0600 til kl 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10 °C). Rystes kraftig før bruk.

Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.
Innhold: 240 g tiakloprid/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og brukDen informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Korn: 3 uker, rug 4 uker. Oljevekster: 4 uker. Potet: 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne:7 dager.
  • Innhold 240 g tiakloprid/l
  • Formulering Oljebasert dispensjon
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose 15-40 ml/daa
  • Avgiftsklasse 3
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønner til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.

Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har vist effekt mot lus,kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminèrfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Effekten mot teger er ikke klarlagt. Biscaya er skånsom ovenfor de fleste nyttedyr inklusiv rovmidd. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virknings­mekanisme enn pyretroidene (Karate, Fastac, Sumi Alpha, Decis), og Biscaya er en resistensbryter overfor disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig.

Biscaya er ikke spesielt tem­peraturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Under normale vekstforhold vil virkningstiden være ca 1 uke. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl 0400 til kl 2300 dersom temperaturen overskrider 10 ºC, eller kl 0600 til kl 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10 °C). Rystes kraftig før bruk.

Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.
Innhold: 240 g tiakloprid/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og brukDen informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer