0

Biscaya OD 240 3 ltr

FKnr.: 64242 | Leverandørens varenr.: 79908954

Biscaya OD 240 3 ltr

FKnr.: 64242 | Leverandørens varenr.: 79908954
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønne til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.
 
Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter Produktet har vist effekt mot lus, kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminérfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Effekten mot teger er ikke klarlagt. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virknings-mekanisme enn pyretroidene (Karate, Fastac, Sumi A) og Biscaya er en resistensbryter overfor disse.
 
I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men
insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet.
 
Rystes kraftig før bruk. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet som pollinerende insekter flyr.
 
Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.

Innhold: 240 g tiakloprid/l
Formulering: Oljebasert dispensjon
Lagring: Frostfritt (>10°C)
Behandlingsfrist: Korn: 3 uker/rug 4 uker. Oljevekster: 4 uker. Potet: 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne: 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 15-40 ml/daa
Avgiftklasse:
3
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold: 
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
  • Behandlingsfrist Korn: 3 uker, rug 4 uker. Oljevekster: 4 uker. Potet: 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne:7 dager.
  • Innhold 240 g tiakloprid/l
  • Formulering Oljebasert dispensjon
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose 15-40 ml/daa
  • Avgiftsklasse 3
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønne til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.
 
Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter Produktet har vist effekt mot lus, kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminérfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Effekten mot teger er ikke klarlagt. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virknings-mekanisme enn pyretroidene (Karate, Fastac, Sumi A) og Biscaya er en resistensbryter overfor disse.
 
I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men
insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet.
 
Rystes kraftig før bruk. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet som pollinerende insekter flyr.
 
Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.

Innhold: 240 g tiakloprid/l
Formulering: Oljebasert dispensjon
Lagring: Frostfritt (>10°C)
Behandlingsfrist: Korn: 3 uker/rug 4 uker. Oljevekster: 4 uker. Potet: 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne: 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 15-40 ml/daa
Avgiftklasse:
3
Filter: A1/P3
 
 
Virkningsforhold: 
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer