0

Calypso SC 480 1 ltr

FKnr.: 64240 | Leverandørens varenr.: 6073025

Calypso SC 480 1 ltr

FKnr.: 64240 | Leverandørens varenr.: 6073025
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og plasttunell, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, kinakål, grønnkål, brokkoli og salat på friland og prydplanter på friland og i veksthus.
 
Insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har effekt mot insekter som bladlus, bladveps, biller, sikader, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene, og Calypso vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er
fullt synlig. Calypso er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. For å unngå utvikling av resistens bør Calypso benyttes i kombinasjon med eller alternere med andre produkter. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet pollinerende insekter flyr.
 
Off label: Gulrotsuger, tege og lus i gulrot. Bringebærbille, bladlus, bringebærgallmygg i bringebær i plasttunnel.
 
Innhold: 40 g tiakloprid
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Kjerne- og steinfrukt og grønnkål 14 dager. Bær 3 dager. Kirsebær under plast 21 dager. Hodekål, rosenkål, salat, blomkål, brokolli, kinakål 7 dager
Avstand til vann: Frukt: 30 m Bærbusker: 10 m Andre: 5 m
Dose: Se etikett
AVgiftsklasse: 4
Filter: A2/P3
 
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.
 
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og plasttunell, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, kinakål, grønnkål, brokkoli og salat på friland og prydplanter på friland og i veksthus.
 
Insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har effekt mot insekter som bladlus, bladveps, biller, sikader, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene, og Calypso vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er
fullt synlig. Calypso er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. For å unngå utvikling av resistens bør Calypso benyttes i kombinasjon med eller alternere med andre produkter. Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tiden av døgnet pollinerende insekter flyr.
 
Off label: Gulrotsuger, tege og lus i gulrot. Bringebærbille, bladlus, bringebærgallmygg i bringebær i plasttunnel.
 
Innhold: 40 g tiakloprid
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Kjerne- og steinfrukt og grønnkål 14 dager. Bær 3 dager. Kirsebær under plast 21 dager. Hodekål, rosenkål, salat, blomkål, brokolli, kinakål 7 dager
Avstand til vann: Frukt: 30 m Bærbusker: 10 m Andre: 5 m
Dose: Se etikett
AVgiftsklasse: 4
Filter: A2/P3
 
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.
 
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Les flere detaljer