0

Calypso SC 480 1 ltr

FKnr.: 64240 | Leverandørens varenr.: 6073025

Calypso SC 480 1 ltr

FKnr.: 64240 | Leverandørens varenr.: 6073025
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, kinakål, grønnkål, brokkoli og salat på friland og prydplanter på friland og i veksthus.

Insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har effekt mot insekter som bladlus, bladveps, biller, sikader, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Erfaringene i de ulike kuturene er foreløpig begrenset. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virknings­ mekanisme enn pyretroidene, og Calypso vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig.

Calypso er ikke spesielt temperaturføl­ som, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. For å unngå utvikling av resistens bør Calypso benyttes i kombinasjon med elleralternere med andre produkter. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter fl yr (kl. 0400 til kl. 2300 dersom temperaturen overskrider 10°C, eller kl. 0600 til kl. 2200 dersom temperaturenikke overskrider 10 °C).
 
Innhold: 40 g tiakloprid

Off label: 
Gulrotsuger, tege og lus i gulrot. Bringebærbille,bladlus,bringebærgallmygg i bringebær i plasttunnel. 

Behandlingsfrist: Kjerne/Steinfrukt og grønnkål: 14 dager. Bær: 3 dager. Kirsebær under plast 21 dager. Hodekål, rosenkål, salat, blomkål, brokkoli, kinakål: 7 dager.
 
Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Egenskaper
  • Innhold 480 g tiakloprid
  • Formulering Suspensjonskonsentrat
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 5.0 m
  • Dose se etikett
  • Avgiftsklasse 4
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, kinakål, grønnkål, brokkoli og salat på friland og prydplanter på friland og i veksthus.

Insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktet har effekt mot insekter som bladlus, bladveps, biller, sikader, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Erfaringene i de ulike kuturene er foreløpig begrenset. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virknings­ mekanisme enn pyretroidene, og Calypso vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig.

Calypso er ikke spesielt temperaturføl­ som, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. For å unngå utvikling av resistens bør Calypso benyttes i kombinasjon med elleralternere med andre produkter. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter fl yr (kl. 0400 til kl. 2300 dersom temperaturen overskrider 10°C, eller kl. 0600 til kl. 2200 dersom temperaturenikke overskrider 10 °C).
 
Innhold: 40 g tiakloprid

Off label: 
Gulrotsuger, tege og lus i gulrot. Bringebærbille,bladlus,bringebærgallmygg i bringebær i plasttunnel. 

Behandlingsfrist: Kjerne/Steinfrukt og grønnkål: 14 dager. Bær: 3 dager. Kirsebær under plast 21 dager. Hodekål, rosenkål, salat, blomkål, brokkoli, kinakål: 7 dager.
 
Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur
Les flere detaljer