0

Confidor WG 70 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 64224

Confidor WG 70 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 64224
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Insektmiddel til bruk i agurk, paprika, tomat og prydplanter i veksthus.

Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Confidor WG 70 har meget god virkning mot agurkbladlus (Aphis gossypii), ferskenbladlus (Myzus persicae), betebladlus (Aphis fabae), grønnflekket veksthusbladlus (Aulacorthum solani), mellus (Trialeurodes vaporariorum) og bomullsmellus (Bemisia tabaci). I tilegg har Confidor WG 70 virkning mot skjoldlus, ullus, biller (f.eks. jordloppe), minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis) er usikker. Giftig for meitmark. Confidor WG 70 er skadelig for humler ved sprøyting.

Dersom Confidor WG 70 tilføres via dryppvanning kan det føre til en mindre effektiv bestøvning i opp til 10 dager etter behandling (repellerende effekt). Påvirkningen er doseavhengig. Ved dryppvanning har Confidor WG 70 ingen direkte effekt på snylteveps, gallmygg og rovmidd. Maks. 2 ganger per sesong.

Off label: Salat i veksthus.
Innhold: 700 g imidakloprid/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
  • Behandlingsfrist Agurk, tomat, paprika: 3 dager
  • Innhold 700 g imidakloprid/kg
  • Formulering Vannløselig granulat
  • Lagring Tørt
  • Dose se etikett
  • Avgiftsklasse 1
  • Regnfast 2-4
  • Temperatur 20-30 gr
  • Luftfuktighet 60-90
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Insektmiddel til bruk i agurk, paprika, tomat og prydplanter i veksthus.

Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Confidor WG 70 har meget god virkning mot agurkbladlus (Aphis gossypii), ferskenbladlus (Myzus persicae), betebladlus (Aphis fabae), grønnflekket veksthusbladlus (Aulacorthum solani), mellus (Trialeurodes vaporariorum) og bomullsmellus (Bemisia tabaci). I tilegg har Confidor WG 70 virkning mot skjoldlus, ullus, biller (f.eks. jordloppe), minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis) er usikker. Giftig for meitmark. Confidor WG 70 er skadelig for humler ved sprøyting.

Dersom Confidor WG 70 tilføres via dryppvanning kan det føre til en mindre effektiv bestøvning i opp til 10 dager etter behandling (repellerende effekt). Påvirkningen er doseavhengig. Ved dryppvanning har Confidor WG 70 ingen direkte effekt på snylteveps, gallmygg og rovmidd. Maks. 2 ganger per sesong.

Off label: Salat i veksthus.
Innhold: 700 g imidakloprid/kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer