0

Confidor WG 70 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 64224

Confidor WG 70 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 64224
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Systemisk insektmiddel i agurk, paprika, tomat og prydplanter i veksthus.
 
Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. Effektiv mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl.
 
Egnethet i integrert bekjempelse: Se etikett.
Plantetoleranse: Se etikett.
Maks. 2 behandlinger pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t.
 
Off label: Mot bladlus i salat i veksthus.
 
Innhold: 700 g imidakloprid/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Agurk, tomat, paprika: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 1-4 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
    • Avgiftsklasse 0
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Systemisk insektmiddel i agurk, paprika, tomat og prydplanter i veksthus.
 
Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. Effektiv mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl.
 
Egnethet i integrert bekjempelse: Se etikett.
Plantetoleranse: Se etikett.
Maks. 2 behandlinger pr. sesong. Håndteringsfrist 24 t.
 
Off label: Mot bladlus i salat i veksthus.
 
Innhold: 700 g imidakloprid/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Agurk, tomat, paprika: 3 dager
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 

Virkningsforhold:
Temperatur: 5-30oC
Luftfuktighet: 60-90
Regnfast: 1-4 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer