0

Confidor 70 WG 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 64224

Confidor 70 WG 200 gr

FKnr.: 64224 | Leverandørens varenr.: 64224
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Systemisk insektmiddel i agurk, paprika, tomat og prydplanter i veksthus.

Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. Effektiv mot biller, bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl. Giftig for meitmark.

Egnethet i integrert bekjempelse og plantetoleranse: Se etikett.
Maks. 2 ganger i prydplanter pr. sesong. Maks. 1 gang i andre kulturer.

Off label: Salat i veksthus.  Innhold: 700 g imidakloprid/kg.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Spesifikasjoner
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Systemisk insektmiddel i agurk, paprika, tomat og prydplanter i veksthus.

Systemisk insektmiddel som transporteres med saftstrømmen oppover i plantene. Har mage og kontaktvirkning. Tillatt brukt i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. Effektiv mot biller, bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmjøllus og bomullsmjøllus. (Voksne og små nymfer). Effekt også mot biller, jordloppe, minérmøll, sikader, sugere, trips m.fl. Giftig for meitmark.

Egnethet i integrert bekjempelse og plantetoleranse: Se etikett.
Maks. 2 ganger i prydplanter pr. sesong. Maks. 1 gang i andre kulturer.

Off label: Salat i veksthus.  Innhold: 700 g imidakloprid/kg.

Siste endring februar 2016.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer