0

Merit Forest 1,5 kg

FKnr.: 65585 | Leverandørens varenr.: 849421

Merit Forest 1,5 kg

FKnr.: 65585 | Leverandørens varenr.: 849421
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot skadeinsekter på bartrær i planteskoler.
 
Vannløslig granulat mot snutebille og andre skadeinsekter. Systemisk middel som transporteres med plantesaft fra nåler, stamme eller rotsystem. Midlet har kontakt- og magevirkning.
 
Siste salgsår 2018.
 
Innhold: Imidakloprid 700g/kg
Formulering: Vannløselig granulat 
Lagring: Tørt, kjølig
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Avgiftsklasse: 1
Dose: Dekkrot (M95) 20-40 g /1000 planter. Store dekkrotpl (M60). 30-50 g/1000 planter. Barrotplanter 40-60 g /1000 planter
Filter: A1/P2
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

 
Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot skadeinsekter på bartrær i planteskoler.
 
Vannløslig granulat mot snutebille og andre skadeinsekter. Systemisk middel som transporteres med plantesaft fra nåler, stamme eller rotsystem. Midlet har kontakt- og magevirkning.
 
Siste salgsår 2018.
 
Innhold: Imidakloprid 700g/kg
Formulering: Vannløselig granulat 
Lagring: Tørt, kjølig
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Avgiftsklasse: 1
Dose: Dekkrot (M95) 20-40 g /1000 planter. Store dekkrotpl (M60). 30-50 g/1000 planter. Barrotplanter 40-60 g /1000 planter
Filter: A1/P2
 
 
Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.


Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

 
Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer