0

Sumi-Alpha 1 ltr

FKnr.: 63953 | Leverandørens varenr.: 00017-NO

Sumi-Alpha 1 ltr

FKnr.: 63953 | Leverandørens varenr.: 00017-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Skadedyrmiddel i korn, gras og engbelgvekster, gras i grøntanlegg, raps, rybs og lin. Potet, fôrmais, sukkermais, fôrbete, rødbete, ert til konserves, ert til modning, fôrert, blomkål, brokkoli, hodekål, rosen- kål, kepaløk og sjalottløk. Prydplanter i grøntanlegg og planteskoler utendørs, juletrær og pyntgrønt samt gran og furuforyngelse.

Insektmiddel av pyretroidtypen med mage­, kontakt­ og avskrekkende virkning. Hurtig inaktiverende og senere dødelig virkning på de insekter som kommer i kontakt med sprøytevæsken eller behandlede planter. Langtidsvirkning i 1­-4 uker, avhengig av kultur og veksthastighet. Bindes til plantens vokslag og vaskes derfor ikke av. Virker mot sommerfugl­ larver, jordflylarver, biller, fritflue, bladminèrfluer, teger, møll, sugere, bladlus, mellus og trips. På grunn av relativ lang virkningstid, er det en fordel å sprøyte ved begynnende angrep. Skader rovmidd og andre nytteinsekter. Resistens mot glansbille i oljevekster og snutebille i jordbær. Må ikke brukes over blomstrende vegetasjon.

Offlabel: Gransnutebille,utendørs.
Innhold: 50 g esfenvalerat/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (Se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Beter, oljevekster, lin, mais: 8 uker. Korn: 5 uker. Ert til modning: 4 uker. Ert konserves, løk, fôrvekster: 14 dager. Øvrige spiselige kulturer: 7 dager.
  • Innhold 50 g esfenvalerat/l
  • Formulering Olje i vann emulsjon
  • Lagring Frostfritt
  • Avstand til vann 30.0 m
  • Dose 20-40 ml/daa
  • Avgiftsklasse 3
  • Regnfast 1-2
  • Temperatur 10-20 gr
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Skadedyrmiddel i korn, gras og engbelgvekster, gras i grøntanlegg, raps, rybs og lin. Potet, fôrmais, sukkermais, fôrbete, rødbete, ert til konserves, ert til modning, fôrert, blomkål, brokkoli, hodekål, rosen- kål, kepaløk og sjalottløk. Prydplanter i grøntanlegg og planteskoler utendørs, juletrær og pyntgrønt samt gran og furuforyngelse.

Insektmiddel av pyretroidtypen med mage­, kontakt­ og avskrekkende virkning. Hurtig inaktiverende og senere dødelig virkning på de insekter som kommer i kontakt med sprøytevæsken eller behandlede planter. Langtidsvirkning i 1­-4 uker, avhengig av kultur og veksthastighet. Bindes til plantens vokslag og vaskes derfor ikke av. Virker mot sommerfugl­ larver, jordflylarver, biller, fritflue, bladminèrfluer, teger, møll, sugere, bladlus, mellus og trips. På grunn av relativ lang virkningstid, er det en fordel å sprøyte ved begynnende angrep. Skader rovmidd og andre nytteinsekter. Resistens mot glansbille i oljevekster og snutebille i jordbær. Må ikke brukes over blomstrende vegetasjon.

Offlabel: Gransnutebille,utendørs.
Innhold: 50 g esfenvalerat/l.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (Se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer