0

Apron XL 350 ES 1 ltr

FKnr.: 66152 | Leverandørens varenr.: 12126

Apron XL 350 ES 1 ltr

FKnr.: 66152 | Leverandørens varenr.: 12126
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Systemisk spesialmiddel for beising mot sopp. Til frøbeising i korsblomstra jord­ bruksvekster, bete, grønnsaker (unntatt bønne), grasfrø til grøntanlegg, samt beising av setteløk og blomsterløk og bekjempelse av algesopp på prydplanter og i veksthus. Tillaget væske skal brukes innen 1 uke. Beiset frø bør ikke lagres mer enn 1 år. Kan brukes i gårdsanlegg.

Innhold: 339 g metalaksyl-M/l kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
 • Virkningsforhold
  • Behandlingsfrist Ikke relevant
  • Innhold 339 g metalaksyl-M/kg
  • Formulering Emulsjonskonsentrat
  • Lagring Frostfritt
  • Dose Se etikett
  • Avgiftsklasse 2
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Systemisk spesialmiddel for beising mot sopp. Til frøbeising i korsblomstra jord­ bruksvekster, bete, grønnsaker (unntatt bønne), grasfrø til grøntanlegg, samt beising av setteløk og blomsterløk og bekjempelse av algesopp på prydplanter og i veksthus. Tillaget væske skal brukes innen 1 uke. Beiset frø bør ikke lagres mer enn 1 år. Kan brukes i gårdsanlegg.

Innhold: 339 g metalaksyl-M/l kg.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer