0

Delan 700 WG 5 kg

FKnr.: 65526 | Leverandørens varenr.: 65526

Delan 700 WG 5 kg

FKnr.: 65526 | Leverandørens varenr.: 65526
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter.
 
Virker forebyggende mot skurv og mange bladflekksjukdommer og hemmer spiring av soppsporer. Skadelig for nyttedyr.
 
Håndteringsfrist 48 t.
Volumvekt 1 liter = 530-600 g
Forebyggende effekt (skurv) v 50 g/daa
Under 10 °C: 120 t
Over 10 °C: 72 t
 
Off label: Plomme og solbær.
 
Innhold: 700 g ditianon/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Eple, pære, kirsebær; 21 dager. Plomme; før blomstring. Stikkelsbær og rips; før kartdanning
Avstand til vann: Frukt; 30 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter.
 
Virker forebyggende mot skurv og mange bladflekksjukdommer og hemmer spiring av soppsporer. Skadelig for nyttedyr.
 
Håndteringsfrist 48 t.
Volumvekt 1 liter = 530-600 g
Forebyggende effekt (skurv) v 50 g/daa
Under 10 °C: 120 t
Over 10 °C: 72 t
 
Off label: Plomme og solbær.
 
Innhold: 700 g ditianon/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Eple, pære, kirsebær; 21 dager. Plomme; før blomstring. Stikkelsbær og rips; før kartdanning
Avstand til vann: Frukt; 30 m
Dose: Se etikett
Avgiftsklasse: 2
Filter: A1/P3
 
 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer